BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE-2 CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi uygun işaretlerle doldurunuz.

 

                                    Hücreler

Hücresel yapılar

Bakteri hücresi

Bitki hücresi

Hayvan hücresi

Hücre zarı

+

+

+

Hücre çeperi

+

+

-

Sentrozom

-

-

+

Kloroplast

-

+

-

Ribozom

+

+

+

Çekirdek

-

+

+

(+: Hücresel yapıya sahip, -: Hücresel yapıya sahip değil)

 

 

 

2.

Granülsüz ER

Granüllü ER

I-II-V

III-IV

 

 

 

3.

I

II

III

IV

Kloroplast

Ribozom

Lizozom

Mitokondri

 

 

4.

ATP’yi üretenler

ATP’yi tüketenler

I-II

I-II-III-V

 

 

 

 

 

 

5.

Özelleşmenin getirdiği faydalar

Özelleşmenin getirdiği sorunlar

I-IV

II-III-V

6.

A. Numaralı kısımların isimlerini yazınız.

I: Fosfolipit

II: Kanal proteini

III: Glikoprotein

IV: Glikolipit

V: Kolesterol

B. Hücre zarına seçici geçirgenlik kazandıran bölüm: III-IV

C. Hidrofobik ve hidrofilik grup bulunduran bölüm: I

D. Hayvansal hücrelerde çift katlı lipit zarı daha az akışkan hale getiren bölüm: V

 

 

7.

Basit kolonilere ait olanlar

Gelişmiş kolonilere ait olanlar

II-III-IV

I-III

 

 

8. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.

 

 

 


Zarsızlar

Tek zarlılar

Çift zarlılar

Ribozom

Sentrozom

Golgi

Koful

Lizozom

Endoplazmik retikulum

Mitokondri

Plastitler

(Kloroplast, Kromoplast VE Lökoplast)

 

 

 

 

9.

Sadece mitokondriye ait olanlar

Sadece kloroplasta ait olanlar

Her ikisi için de ortak olanlar

IV-V

III

I-II

 

10.

I

II

III

Lökoplast

Kloroplast

Kromoplast

 

 

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR