BİYOLOJİ PORTALI

 

9. SINIF CANLILAR DÜNYASI-1 CEVAP ANAHTARI

1. Numaralandırılmış kutucuklarda canlıların toplandığı altı âlem verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bakteri

2. Arkebakteri

3. Protista

4. Mantar

5. Bitki

6. Hayvan

a) Hangi âlemlerde bulunan canlılar prokaryot hücre yapısındadır?

1 ve 2

b. Hangi âlemlerde bulunan canlıların kitin yapılı hücre duvarları bulunur? ... 4 ...

c. Hangi âlemlerde kloroplast organelini içeren hücre çeşitleri bulunabilir? … 3 ve 5

 

 

 

2.

 

A

B

..5..

Kapsül

1. Bazı bakterilerin yüzeylere ve birbirlerine tutunmak için sahip olduğu kısa uzantı

..4..

Peptidoglikan

2. Bazı bakterilerde hücre DNAʼ sından bağımsız olarak çoğalan küçük ve halkasal DNA parçacıkları

..2..

Plazmit

3. Bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturduğu dayanıklı yapı

..3..

Endospor

4. Bakterilerde hücre duvarının ana bileşeni olan polisakkarit

..1..

Pilus

5. Bakterilerin daha dirençli olmasını sağlayan, hücre duvarının dışındaki

polisakkaritten oluşmuş koruyucu yapı

 

 

 

3.

 

 

4.

a. Hastane atıkları üzerinden alınmıştır. Prokaryot yapıda, hücre çeperi ve kapsül bulunduran tek hücrelidir.    ……Bakteri……

 

b. Çiftlikteki gübreden alınan örnekte görülmüştür. Prokaryot yapıda, biyogaz oluşturan tek hücreli canlıdır. ……Arkebakteri………

 

c. Kirli sulardan alınan örnekte bulunmuştur. Ökaryot yapıda, yalancı ayaklarla hareket eden ve insanlarda kanlı ishale sebep olan tek hücrelidir.

 …Amip

 

d. Tatlı sulardan alınan örnekte rastlanmıştır. Ökaryot yapıda çok sayıda hücreden meydana gelmiş hücreler topluluğudur. Doku oluşumu görülmez ancak hücreler arasında iş bölümü vardır. …Volvox…….

5. C maddesini üretemediği kesindir.

Çünkü;

-Eksik olan madde üreme görülen ortamlara eklenen maddelerdir. Buna göre B, D, E maddelerinde eksiklik söz konusu değildir.

-Eksik olması muhtemel maddeler A ve C dir. D+C ve B+C ilave edilen ortamlarda üreme var. B ve D eksik olmadığı için eksik olan kesinlikle C olmuş oluyor.

 

 

 

6.

Bakterilerin bitkilere benzeyen özellikleri

Bakterilerin hayvanlara benzeyen özellikleri

I ve III

II ve IV

 

 

 

7.

Çeşitliliğe neden olan olayın tanımı

Verilen isim

Gen aktarımı

Konjugasyon

DNA yapısında görülen ani değişiklikler

Mutasyon

Bakterinin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını alarak kendi DNA sı ile birleştirmesi

Transformasyon

Virüsler aracılığı ile bazı genlerin bir bakteriden diğerine aktarılması

Transdüksiyon

 

 

 

 

8.

-En yakın iki tür A ve C türleridir.

-Çünkü en fazla benzer özellik (I, III ve V. özellikler) bu ikisinde vardır. Diğerlerindeki benzer özellik sayısı daha azdır. Örneğin A ile D arasında iki tane benzer özellik bulunurken, A ile B ve A ile E arasında sadece bir tane benzer özellik vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR