BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER-3 CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıda bir amino asidin genel yapısı verilmiştir. Buna göre;

a. Numaralarla gösterilen kısımların isimlerini yazınız.

b. Çeşitliliğe neden olan kısım hangisidir?

c. Asit kökü hangi kısımdır?

d. Baz kökü hangi kısımdır.

a. I: ..... Amino grubu ......

II: ......... Karboksil grup ........

III: ....... Radikal grup ............

b. ........ Radikal grup .........

c. ....... Karboksil grup .........

d. ....... Amino grubu .........

 

2.Temel (esansiyel) amino asit nedir? Tanımlayınız.

Vücutta üretilemeyen ve hazır alınması zorunlu olan amino asitlere temel (esansiyel) amino asitler denir.

 

 

3. Canlılarda gözlenen protein çeşitliliğinin nedeni nedir? Bu çeşitlilik nasıl sağlanmaktadır?

-Her canlının genetik bilgisi kendisine özgüdür. (Tek yumurta ikizleri hariç). Proteinler de bu genetik bilgiye göre üretildiği için canlının kendisine özgüdür.

-Bu çeşitlilik ise protein sentezinde kullanılan;

-Amino asit sayısının,

-Aminoasit dizilişinin (sırasının),

-Aminoasit çeşidinin farklı olması ile sağlanır.

 

 

4.

 

5. -İki aminoasidin birleşmesi ile dipeptit oluşur.

    -Üç amino asidin birleşmesi ile tripeptit oluşur.

   -Çok sayıda amino asidin birleşmesi ile de polipeptit oluşur.

Buna göre;

-3 dipeptit, -10 tripeptit, -30 aminoasitten oluşan bir polipeptit moleküllerinin hidrolizi ile;

a. Toplam kaç tane amino asit oluşur?

...3 Dipeptitten 3x2= 6 tane amino asit

...10 tripeptitten 10x3=30 tane amino asit

...30 amino asitli Polipeptitten 30 amino asit

Toplam: 6+30+30 = 66 tane amino asit

b. Toplam kaç su molekülü harcanır?

...3 Dipeptidin yıkımı için 3 Su

...10 tripeptidin yıkımı için 20 Su

...30 amino asitli Polipeptidin yıkımı için 29 Su

Toplam: 3+20+29 = 52 Su harcanır.

c. Toplam kaç tane peptit bağı koparılır?

-Koparılan bağ sayısı, harcanan su sayısına eşittir. b şıkkında 52 su harcandığı bulunmuştu. O zaman 52 tane peptit bağı koparılır.

d. Toplam kaç ATP harcanır?

-Gerçekleşen tepkimeler hidroliz tepkimeleridir. ATP harcanmaz.

 

6. Protein yetersizliğinde beklenen olası durumlara 4 örnek veriniz.

-Metabolik tepkimelerin aksamasına neden olur.

-Büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler.

-Vücut direnci düşer, vücudun savunması zayıflar. Çabuk ve kolay hastalanırız.

-Yaralar geç kapanır.

-Zihinsel gelişim geriler.

-Karaciğer yetmezliği olabilir.

-Vücutta ödem oluşur.

 

 

7. a. İnsülin direnci nedir?

-İnsülin hormonunun yeterli düzeyde olmasına rağmen etkisini gösterememesi durumuna insülin direnci denir.

 

b. İnsülin direncinin ortaya çıkma sebepleri neler olabilir?

- Genetik faktörler, aktivitesizlik, şişmanlık ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkabilir.

 

c. İnsülin direncini önlemenin en önemli yolları neler olabilir?

-Sağlıklı beslenmek, kilo vermek ve egzersiz yapmaktır.

 

 

8. Dünya Sağlık Örgütüne göre obezite: Sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ birikmesidir.

-Obezitenin yol açabileceği hastalıklardan 4 tanesini yazınız.

-tip 2 diyabet, -hipertansiyon, -kalp damar hastalıkları,

-solunum zorluğu, -felç, -karaciğer yağlanması,

-kas ve iskelet rahatsızlıkları, ruhsal bozukluklar.

 

 

9. Tost, hamburger çeşitleri, soğuk sandviçler, pizza, kızarmış patates, balık-ekmek gibi ürünlerle yapılan, yetersiz ve dengesiz beslenme ile birlikte çeşitli sağlık sorunlarına yol açan beslenme alışkanlığına günümüzde ne ad verilmektedir?

 “Fast-food” başka bir deyişle "ayaküstü beslenme" alışkanlığı denir

 

 

 

 

10. “Amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır.” hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde, aşağıdakilerden hangisi veya hangileri birlikte kullanılmalıdır? (Not: Hepsini yazana puan verilmeyecektir.)

I. Protein

II. Protein ayracı

III. Protein yıkan enzim

IV. Amino asit

V. Amino asit ayracı

 

-Bir kere amino asit bulunmamalıdır. Bulunursa proteinlerin yıkımı ile oluşup oluşmadığını belirleyemeyiz.

-O zaman deneyde protein ve proteini yıkan enzim kullanılırsa bu durumda proteinlerin yapı taşı oluşur. Yapıtaşı oluştuğunu kanıtlamak için de amino asit ayracı kullanılmalıdır.

Cevap: I, III ve V olmalıdır.

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR