BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tablolarda verilen görsellerin ifade ettiği canlıların ortak özelliklerini altlarına yazınız.

............... Hücresel yapı ...............

......... Boşaltım ........

................... Beslenme .......................

........ Büyüme gelişme ........

................ Hücresel solunum ..............

 

2. Aşağıda verilen ifadeler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak takip edildiğinde her bir kutudaki D veya Y harflerini işaretleyerek çıkış numarasını belirtiniz.

Cevap: 2. Çıkış

 

 

 

3. Bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan yapılardan 4 tanesini yazınız.

-Hücre zarı

-Sitoplazma

-Nükleik asitler (DNA ve RNA)

-Ribozom organeli

 

 

4. Canlılarda, vücut sıvılarının asit baz dengesinin ayarlanması, vücut sıcaklığının sabit tutulması, zararlı atıkların vücut dışına atılması ve vücuttaki su miktarının korunması hangi ortak özelliğin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerdir?

 .......... Homeostaziyi düzenleme faaliyeti....................

 

5. Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi,

Kutup ayılarının derilerinin altında kalın yağ tabakasının bulunması,

Kutup ayılarında post renginin beyaz olması,

Kaktüslerde yaprakların diken şeklini alması,

Sucul kuş ve kurbağaların parmak aralarında perdelerin bulunması,

gibi durumlar canlıların hangi ortak özelliğini sağlamaya yöneliktir?

 

............. Adaptasyon ........................

 

 

 

 

 

 6. Aşağıdaki tabloda verilen tepkimelerin yapım / Yıkım durumlarını “+” işareti kullanarak örnekteki gibi cevaplandırınız.

Tepkimeler

Yapım

Yıkım

Glikoz → 2 Laktik asit

 

+

n (aminoasit) → Protein + Su

+

 

Laktoz + su → Glikoz + Galaktoz

 

+

CO2 + H2O → Glikoz + O2

+

 

Gliserol + 3 yağ asidi → Trigliserit + 3 su

+

 

Glikoz → 2 Piruvat

 

+

 

 

 

 

 

7. Aşağıda çok hücreli canlıların organizasyon birimleri görsel olarak verilmiştir. Bu görsellerin numaralarını kullanarak organizasyon birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 

........... 3-1-4-7-5-2-6 ................

 

 

 

 

8. Yanda bir bakteri hücresinin şematize edilmiş

halini görüyorsunuz. Buna göre;

a. Yapısal olarak hangi tip hücreye örnek verilir?

b. Bu hücre tipinde yer alması hangi yapısından kaynaklanmaktadır?

a. ......... Prokaryot hücre ............

b. ......... Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organellerinin bulunmaması ...............

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR