BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Ceren gönderdi.
7.11.2016 / 0.54

Konu: Hücre bölünmeleri

Profaz evresi geçirmekte olan bir hayvan hücresinde kolkisin maddesi verildiğinde iğ ipliklerinin çözülerek kaybolduğu gözlennmiitir. Buna göre

1. Anafaz evresinin gerçekleşmemesi

2. Kromozom sayısının iki misli artması

3. sitokinezin gerçekleşmemesi 

olaylarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir

Ergün Önal gönderdi.
7.11.2016 / 20.45

3 durumun da ortaya çıkması bekenir.

yesimyildiz gönderdi.
6.11.2016 / 17.22

Konu: genetik şifre ve protein sentezi

İki ayrı özellikteki proteinin sentezlenmesi sırasında;

I. amino asitlerin bağlanma şekli

II.amino asitlerin kullanılma miktarı

III.mRNA'daki nükleotit dizilişi

özelliklerinden hangileri farklılık göstermez?

(cevabınız için şimdiden teşekkürler)

Ergün Önal gönderdi.
6.11.2016 / 19.49

Protein çeşitliliğinin nedenleri arasında a. asitlerin bağlanma şekillerinin bir etkisi yoktur. Çünkü her zaman peptit bağı bir a. asitin karboksil grubundaki karbon atomu ile diğerinin amino grubunun azot atomu arasında kurulur. Bu sıada bir molekül su açığa çıkar.

Protein sentezinde kullanılan a. asit sayısının, sırasının ve çeşidinin farklı olması çeşitliliği oluşturur. Dolayısı ile iki ayrı proteinin a. asitlerinin kullanım miktarı farklı olabilir. mRNA nın nükleotit dizisi farklı olursa kullanılan a. asitler de farklı olacaktır. Bu durumda cevap Yalnız I olmalıdır.

Ancak bir amino asit için birden fazla kodonu olduğu unutulmamalıdır. Örneğin lösin amino asidi için UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG gibi farklı kodonlar mRNA üzerinde bulunabilir. Dolayısı proteinlerin biri için UAA kullanılmış, diğer proteinde ise UUG kullanılmış olabilir. Bu durumda mRNA nın nükleotit dizilimi farklı olmasına rağmen eklenen a asit aynı olacağından sentezlenen protein çeşitliliğini etkilememiş olur.  

Sinem berker gönderdi.
3.11.2016 / 15.39

Konu: Fotosentez

Co2 indirgenmesi fotosentezde gerçekleşir mi?

Ergün Önal gönderdi.
3.11.2016 / 22.37

Fotosentezin ışığa bağımlı olmayan (ışıktan bağımsız) reaksiyonlarında CO2 indirgenmesi gerçekleşir. Bu evrede CO2 glikoz oluşurken H ile birleştiği için (C6H12O6) indirgenmiş olur. 

damla yildiz gönderdi.
30.10.2016 / 19.5

Konu: Canlılar Alemleri ve Özellikleri/Bitkiler

Bitkiler aleminde yer alan;

I.maydanoz,

II.arpa

III.çam

IV.karayosunu, bitkilerinin evrimsel gelişmelerine göre ortaya çıkışını sıralayınız.

Ergün Önal gönderdi.
30.10.2016 / 21.3

-Bitkilerin basitten gelişmişe doğru sıralaması;

Damarsız tohumsuz bitkiler - Damarlı tohumsuz bitkiler - Damarlı tohumlu bitkiler  [açık tohumlu bitkiler - kapalı tohumlu bitkiler (tek çenekliler - çift çenekliler)] şeklinde sıralanır.

Buna göre verdiğiniz bitkileri sıralarsak;

IV. Karayosunu (Damarsız tohumsuz) - III. Çam (açık tohumlu) - II. Arpa (tek çenekli) – I. Maydanoz (çift çenekli)  şeklinde olur.

yesimyildiz gönderdi.
29.10.2016 / 15.35

Konu: GENDEN PROTEİNE

Sentezi sırasında 499 molekül su oluşan bir protein ile ilgili;

1.sentezi sırasında şifre veren DNA bölümünde en fazla kaç çeşit kod kullanılmış olabilir?

2.sentezi sırasında ribozomda kalıplık yapan mRNA'nın yapısında en fazla kaç çeşit kodon bulunabilir?

3.sentezi sırasında ribozama amino asit taşıyan kaç tane ve en fazla kaç çeşit  tRNA (antikodon) kullanılmıştır?

(cevabınız için simdiden tesekkürler)

Ergün Önal gönderdi.
29.10.2016 / 19.29

n-1=499 ise n(aminoasit sayısı)=500 olur.

1. Protein sentezi ile ilgili en fazla 64 kod (şifre) bulunur..

2. Protein sentezi ile ilgili (3 tane durdurucu kodon ile birlikte) en fazla 64 kodon bulunur.

3. Durdurucu kodonların a.asit karşılığı olmadığı için tRNA karşılığı da olmayacaktır. Dolayısı ile en fazla kullanılabilecek tRNA sayısı 61 olacaktır.

Allah kolaylık versin.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR