BİYOLOJİ PORTALI

ŞU MESAJA CEVAP VER

Ergün Önal gönderdi.
6.11.2016 / 19.49

Protein çeşitliliğinin nedenleri arasında a. asitlerin bağlanma şekillerinin bir etkisi yoktur. Çünkü her zaman peptit bağı bir a. asitin karboksil grubundaki karbon atomu ile diğerinin amino grubunun azot atomu arasında kurulur. Bu sıada bir molekül su açığa çıkar.

Protein sentezinde kullanılan a. asit sayısının, sırasının ve çeşidinin farklı olması çeşitliliği oluşturur. Dolayısı ile iki ayrı proteinin a. asitlerinin kullanım miktarı farklı olabilir. mRNA nın nükleotit dizisi farklı olursa kullanılan a. asitler de farklı olacaktır. Bu durumda cevap Yalnız I olmalıdır.

Ancak bir amino asit için birden fazla kodonu olduğu unutulmamalıdır. Örneğin lösin amino asidi için UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG gibi farklı kodonlar mRNA üzerinde bulunabilir. Dolayısı proteinlerin biri için UAA kullanılmış, diğer proteinde ise UUG kullanılmış olabilir. Bu durumda mRNA nın nükleotit dizilimi farklı olmasına rağmen eklenen a asit aynı olacağından sentezlenen protein çeşitliliğini etkilememiş olur.  

Cevap Ver


 Sorulara Dön

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR