BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Ender iliş gönderdi.
9.10.2017 / 21.25

Konu: Karbonhidrat

Karbonhidrat çeşitlerinden hangilarinden hidrolizi Sonucunda  tek Çeşit monosakarit Oluşur

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.53

Maltoz, nişasta, glikojen, selüloz ve kitin.Hepsinin monomeri GLİKOZdur. Sdece kitinde fazladan azot bulunur.

Pelin gönderdi.
9.10.2017 / 20.42

Konu: Bakteriler

1. Işıklı ve inorganik maddelerin bulunduğu ortam

2.Organik maddelerin bulunduğu ortam

3.sadece inorganik maddelerin bulunduğu ortam

Yukarıdaki ortamlarda özellikleri farklı 3bakteri türü konulmuş ve üremeleri sağlanmıştır.

Bir süre sonra hangi tüpte/tüplerde toplam biyokütlenin artması beklenir?

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.51

Verdiğiniz bilgilere göre yorumlayalım. 

I. Bu ortamda fotosentez yapan bakteriler çoğalır.. Fotosentez bir yapım olayıdır. Biyokütlenin artışına neden olur.

II. Heteretrof bakteri çoğalır bu ortamda. Organik maddeleri tüketeceğinden dolayı biyokütlle azalır.

III. Bu ortamda kemosentez yapabilen bakteri çoğalır. Kemosentez de yapım olayıdır. Biyokütlenin artışına neden olur. 

Biyoloji<3 gönderdi.
9.10.2017 / 0.34

Konu: Canlıların sınıflandırılması

Bir canlının doğal sınıflandırılması yapılırken,

|.) Homolog organlar

||.)Protein yapısı

|||.)Analog organlar

|V.)Genetik yapı

gibi özelliklerden hangileri göz önünde bulundurulur?

A.) Yalnız ||

B.) || ve |||

C.) ||| ve |V

D.) | , || ve |V

E) | , || , ||| ve |V

Açıklayabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.40

Analog organlar (görevdeş organlar) yapay sınıflandırmada kullanılır. Doğal sınıflandırmada ise I-II ve IV kullanılır.

 

Seda gönderdi.
7.10.2017 / 20.14

Konu: canlıların yapısında bulunan temel bileşikler

hocam soruda nükleik asitlerin yapıtaşına katılan bir protein çeşidinin olmadığını söylüyor ama dna ların  protein yapılı olması beni bu konuda düşündürdü.Bunu açıklayabilir misiniz?

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.38

Evet doğrudur. Nükleik asitlerin yapısında protein ve yapıtaşı aminoasitler bulunmaz. Dolayısı ile DNA protein yapılı değildir. Monomerleri nükleotitlerdir. Nükleotitler ise baz+şeker+fosforik asitten oluşur. 

Seda gönderdi.
7.10.2017 / 20.10

Konu: hücre

Metabolizma enerjisinin üretilmesi çekirdek içinde veya zarları üzerinde gerçekleşmez mi? 

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.33

Metabolizma enerjisinden kast ettiğiniz galiba aktif taşıma, dehidrasyon sentezi, kasılma, sinirsel iletim gibi olaylar. Evet bunlar için gerekli enerji bütün hücrelerin sitoplazmasında (glikoliz olayı) ve ökaryotların mitokondrisinde üretilen ATP dir. Çekrdek içinde ve zarları üzerinde enerji üretilmiyor. Hücre zarında da enerji üretilmiyor. Kloroplastlarda üretilen ATP yine kloroplastlarda harcanır. 

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR