BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Seda gönderdi.
24.12.2017 / 20.16

Konu: fotosentez

Karbon atomları işaretli karbondioksit molekülleri verilen x canlısında belirli bir süre sonra işaretli karbona 1) glikoz 2)nişasta 3_aminoasit moleküllerinden hangisinde rastlanması x canlısının fotosentetik bir canlı olduğunu kanıtlar?

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 1.11

Fotosentezin hammaddesi karbondioksittir. Dolayısı ile bu işaretli karbona fotosentezde üretilen organik maddelerin hepsinde rastlanabilir. 

Seda gönderdi.
24.12.2017 / 20.13

Konu: fotosentez

Hocam soruda ökaryot bir hücre içinde gerçekleşen metabolik bir olayın fotosentez oldugunu 1) karbondioksit  2)oksijen  3) su  hangisinin tüketildiği kanıtlar diyor. Cevap da yalnız 1 . Ancak ökaryot olan bir tek bitkiler fotosentez yapmaz mı ? buyüzden ben 1 ve 3 düşünmüştüm açıklayabilir misimiz?

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 0.56

Suyun tüketildiği farklı metabolik olaylar da var. Örneğin hidroliz, Dolayısı ile suyun tüketilmiş olması sadece fatosentez yapıldığını göstermez. Ama karbondioksit tüketilmişse bu kesinlikle fotosentez ile olur. 

Karbondioksit tüketilen diğer bir olay bildiğiniz gibi kemosentezdir. Ancak bitkiler kemosentez yapmaz.

Seda gönderdi.
24.12.2017 / 20.8

Konu: fotosentez

Çok kısa süreli yüksek şiddette ışık verilen bir bitkinin yapraklarındaki kloroplastların tilakoit boşluklarında  1)Hidrojen   2)Karbondioksit      3)Glikoz    moleküllerinden hangilerinin mikatarı artar?   Hocam  bu soruyu açıklayabilir misiniz?

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 0.59

Tilakoit boşluklarda suyun fotolizi olur ve H protanları birikir. Tilakoit boşlukta karbondioksit ve glikoz olmaz. Bunlar stromada bulunur.

hilal buse gönderdi.
24.12.2017 / 20.5

Konu: kemısentez fotosentez

kemosentez ve fotosentez sırasında ATP hidrolizi gerçekleşir mi?/

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 1.14

ATP hidrolizi demek ATP nin harcanmasıdır. Her iki olayda da önce ATP üretilir. Sonra da harcanır. Yani önce fosforilasyon sonra da defosforilasyon gerçekleşir.

Cemre nur çelebi gönderdi.
17.12.2017 / 20.38

Konu: polisakkaritler

Polisakkaritlerin yapı taşı tek çeşit olduğu halde yani glikozdan oluştupu halde 4 farklı çeşitte olmasının nedeni nedir?

Ergün Önal gönderdi.
11.1.2018 / 21.46

1. Tüm polisakkaritler tek çeşit monomerden (glikozdan) oluşur. Monomerlerin aynı olduğu halde glikozun bağlanma biçimlerinin ve glikoz sayısınını farklı olması polisakkarit çeşitlerini ortaya çıkarır. 

2. Bu farklı durumların oluşmasının nedeni reaksiyonlar sırasında görev alan enzimlerin farklı olmasıdır.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR