BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Seda gönderdi.
24.12.2017 / 20.13

Konu: fotosentez

Hocam soruda ökaryot bir hücre içinde gerçekleşen metabolik bir olayın fotosentez oldugunu 1) karbondioksit  2)oksijen  3) su  hangisinin tüketildiği kanıtlar diyor. Cevap da yalnız 1 . Ancak ökaryot olan bir tek bitkiler fotosentez yapmaz mı ? buyüzden ben 1 ve 3 düşünmüştüm açıklayabilir misimiz?

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 0.56

Suyun tüketildiği farklı metabolik olaylar da var. Örneğin hidroliz, Dolayısı ile suyun tüketilmiş olması sadece fatosentez yapıldığını göstermez. Ama karbondioksit tüketilmişse bu kesinlikle fotosentez ile olur. 

Karbondioksit tüketilen diğer bir olay bildiğiniz gibi kemosentezdir. Ancak bitkiler kemosentez yapmaz.

Seda gönderdi.
24.12.2017 / 20.8

Konu: fotosentez

Çok kısa süreli yüksek şiddette ışık verilen bir bitkinin yapraklarındaki kloroplastların tilakoit boşluklarında  1)Hidrojen   2)Karbondioksit      3)Glikoz    moleküllerinden hangilerinin mikatarı artar?   Hocam  bu soruyu açıklayabilir misiniz?

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 0.59

Tilakoit boşluklarda suyun fotolizi olur ve H protanları birikir. Tilakoit boşlukta karbondioksit ve glikoz olmaz. Bunlar stromada bulunur.

hilal buse gönderdi.
24.12.2017 / 20.5

Konu: kemısentez fotosentez

kemosentez ve fotosentez sırasında ATP hidrolizi gerçekleşir mi?/

Ergün Önal gönderdi.
26.12.2017 / 1.14

ATP hidrolizi demek ATP nin harcanmasıdır. Her iki olayda da önce ATP üretilir. Sonra da harcanır. Yani önce fosforilasyon sonra da defosforilasyon gerçekleşir.

Cemre nur çelebi gönderdi.
17.12.2017 / 20.38

Konu: polisakkaritler

Polisakkaritlerin yapı taşı tek çeşit olduğu halde yani glikozdan oluştupu halde 4 farklı çeşitte olmasının nedeni nedir?

Ergün Önal gönderdi.
11.1.2018 / 21.46

1. Tüm polisakkaritler tek çeşit monomerden (glikozdan) oluşur. Monomerlerin aynı olduğu halde glikozun bağlanma biçimlerinin ve glikoz sayısınını farklı olması polisakkarit çeşitlerini ortaya çıkarır. 

2. Bu farklı durumların oluşmasının nedeni reaksiyonlar sırasında görev alan enzimlerin farklı olmasıdır.

Gülbeyaz Karaca gönderdi.
11.12.2017 / 17.53

Konu: Hormonlar

Hormonların eksik ya da fazla salgılanması vücutta ne tür rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açar?

Ergün Önal gönderdi.
14.12.2017 / 23.19

Bu sorununz bütün 11. sınıf ders kitaplarında uuzun uzun anlatılır. Ben bir kaç tane örnek vereyim;

-Büyüme hormonunun fazla salgılanması yağ kullanımını arttırdığı için kanda şeker oranı artar. (Hiperglisemi)

-Gelişme çağındaki çocuklarda az salgılanırsa cücelik (nanizm), fazla salgılanırsa devlik (gigantizim) ortaya çıkar

-Gelişme çağından sonra fazla miktarda salgılanması durumunda ise el, ayak, alın, burun ve alt çene kemiklerinin fazla büyümesi olarak gözlenen akromegalihastalığı ortaya çıkar.

-ADH eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı oluşur.

-Tiroksinin, küçük yaşlardaki eksikliği kretenizme (zekâ ve büyüme geriliği), yetişkinlerdeki eksikliği ise miksodeme(uyuşukluk, vücut ısısının düşmesi) neden olur.

-Eğer tiroit bezi, tümör veya farklı hastalıklardan kaynaklanan durumlardan dolayı çok çalışır ve fazla miktarda tiroksin hormonu salgılarsa bu durumda iç guatr, zehirli guatr veya graves adı verilen hastalık ortaya çıkar.

-Bu örnekler çoğaltılabilir.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR