BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

damla yildiz gönderdi.
23.11.2016 / 20.6

Konu: Canlılar ve ortak özellikleri

Çok hücreli canlıların her hücresinde:

I.sindirim

II.sentez

III.bölünme

Olaylarından hangileri meydana gelir?

(Teşekkürler)

Ergün Önal gönderdi.
24.11.2016 / 1.14

Konu o kadar geniş bir alana hitap ediyor ki. Verdiğiniz örneklerin hiç birisi bütün canlı hücrlerinde ortak gerçekleşmez ki. Örneğin olgun alyuvar hücreleri bölünmez, sindirmez, sentez yapmaz. sadece oksijen ve karbondioksit taşır. Glikoliz ile ATP üretir. Bu olayda bir yıkımdır.

Yasemin gönderdi.
20.11.2016 / 15.22

Konu: Granumlarda bulunan yapılar

Granumlarda bulunan yapılar nedir?

Ergün Önal gönderdi.
20.11.2016 / 20.18

Granum, kloroplastlarda ücüncü bir zar sistemi olan içteki tilakoit zar üst üste katlanarak oluşturulur. Yani tilakoitler biraraya gelerek granumu, granumlar da biraraya gelerek granayı oluştururlar. Granumda;

  • ETS elemanları
  • Klorofil pigmentleri
  • Karotenoitler (karoten=turuncu, ksantofi=sarıl, likopen=kırmızı) bulunur.

 

yesimyildiz gönderdi.
17.11.2016 / 20.45

Konu: yarı korunumlu eşleme

Hafif azot taşıyan bir DNA,ağır azot taşıyan nükleotitlerin bulunduğu ortamda  3 kez eşleniyor.Buna göre 3. eşlenmenin sonunda oluşan DNA lar santrifüj edildiğinde deney tüpündeki görüntü nasıl olur?

Ergün Önal gönderdi.
18.11.2016 / 16.50

2 uzeri 3 formülü ile 8 DNA oluştuğu bulunur. Bunların 2 tanesi melez(%25) geriye kalan 6 tanesı ortam agir azotlu olduğu için agir DNA (%75) olacaktır. Bunlar santrifuj edilirse ağır DNA lar tüpün dibinde(%75), melez DNA lar tüpün ortasında (%25) toplanacaktır. 

damla yildiz gönderdi.
13.11.2016 / 18.49

Konu: nükleik asitler ve protein sentezi

Labaratuvar ortamında A bakterisinden B bakterisine radyoaktif madde ile işaretlenmiş ribozom organeli,B bakterisinden A bakterisine ise radyoaktif madde ile işaretlenmiş mRNA molekülü aktarılıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğru olur?

I.A bakterisi,aktarılan mRNA molekülünü kullandığında B bakterisine ait proteinin sentezini gerçekleştirir.

II.B bakterisi,aktarılan ribozomda A bakterisine ait proteinin sentezini gerçekleştirir.

III.A bakterisinin ikiye bölünmesiyle oluşan yavru bakteriler B bakterisinin kalıtsal özelliklerini taşır.

teşekkürler.....

Ergün Önal gönderdi.
13.11.2016 / 20.28

I. Sentezlenecek protein ile ilgili bilgileri ribozomlara taşıyan mRNA'dır. Burdaki mRNA B bakterisine ait olduğundan sentezlenecek protein de B bakterisine ait protein olacaktır. Dolayısı ile doğrudur.

II. Ribozomlarda sentezlenecek protein ile ilgili yoktur. Ancak mRNA'nın getirdiği bilgi ile ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Dolayısı ile yanlıştır.

III. Kalıtsal bilgi DNA ile taşınır. mRNA ile değil. Dolayısı ile bu da yanlıştır.

Cevap: Yalnız I olmalı.

simge tınka gönderdi.
12.11.2016 / 13.2

Konu: foto sentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri

boşluk doldurma

PGA, nişasta, atp, glikoz, NADPH ,ENZİMLER,

Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde ilk kararlı bileşik ............molekülüdür.

Işıktan bağımsız tepkimelerin gerçekleşmesinde ışığa bağımlı tepkimelerden gelen ...........ve..........görev yapar.

Işıktan bağımsız reaksiyonların esas ürünü olan............. molekülü..........şeklinde depo edilir.

Işıktan bağımsız tepkimelede .........görev yapar.

Ergün Önal gönderdi.
12.11.2016 / 15.23

  1. PGA
  2. ATP, NADPH
  3. Glikoz, Nişasta
  4. Enzim

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR