BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Sahra kardes gönderdi.
7.12.2017 / 22.28

Konu: Bitkilerde taşıma

yaprakta uretilen glikoz diğer organlara taşınırken neden sükroz olarak taşınır? Glikoz ya da maltoz olarak taşınmaz ?

Ergün Önal gönderdi.
11.1.2018 / 22.6

Glikoz monosakkarittir. Hücre zarından geçebilir. Sükroz hücre zarından geçemez. Kaynak hücreden floem kalburlu borularına plazmodezm denilen açıklıklardan geçerek girmiş olur. Şayet glikoz şeklinde taşınmış olsaydı, bu sırada glikoz geçtiği bölgelere dağılır. Havuz hücrelerine taşınması zorlaşırdı. Sükroz için böyle bir endişe yok. 

Gelelim maltoza; Maltoz (α-D-glukopiranozil-(1-4)-glukopiranoz):; Serbest olarak bulunmaz,; nişastanın asitle veya enzimatik olarak hidrolizi sırasında meydana gelir. 

Furkan gönderdi.
29.11.2017 / 21.31

Konu: Solunum

oksijenli solunumda 1 mol glikozun yükseltgenmesiyle bazı hücrelerde 38 ATP değil,36 ATP açığa çıkar.

Bunun temel nedeni;

1.glikolizden gelen 2H'nin FAD üzerinden ETS'ye girmesi

2.glikozun tamamen yükseltgenmemesi

3.krebs reaksiyonlarında substrat düzeyinde ATP sentezi yapılamaması

Ergün Önal gönderdi.
14.12.2017 / 23.31

Bu sorunuz eski müfredata göre düzenlenmiş bir soru. Yeni müfredatımıza göre öğrenirseniz bir işinize yarar. Şöyle ki; Bir molekül glikozdan oksijenli solunumda 30-32  ATP üretilir. Sitoplazmada glikoliz sırasında oluşan NADH +H mitokondri zarından geçerken malat aspartat kapısından girerse 2.5, gliserol fosfat kapısından girerse 1.5 ATP sentezlenir 30-32 farkı bundan dolayı zira elektron aktarımı birinde NAD üzerinden diğerinde FAD üzerinden gerçekleşir. 

Fatma çiftci gönderdi.
20.11.2017 / 0.23

Konu: protein sentezi

Normal azot (N14) atomu içeren bir besi yerinde,sadece ağır azot atomlarından oluşmuş ipliklere sahip Dna molekülü taşıyan bakteri,bir nesil boyunca çoğalmaya bırakılıyor.

Çoğalma sonunda yukarıdaki özelliklere sahip bakterilerin oluşumu,

1.Dna molekülünün yarı korunumlu eşlenmesi

2.Dna molekülleri arasında parça aktarımı

3.Mutasyon 

olaylarından hangileriyle açıklanabilir?

Ergün Önal gönderdi.
20.11.2017 / 21.18

Normal, melez, ağır DNAlar, DNA nın kendisini yarı korunumlu eşlediğini kanıtlamak için yapılan deneylerde Matthew Meselson (Methiv Meselsın) ve Franklin Stahl (Franklin Sıtal) tarafından kullanılmıştır.

Fatma çiftci gönderdi.
20.11.2017 / 0.8

Konu: protein sentezi

aynı enzim aynı tRNA ya farklı bir amino asit bağlayabilir mi?

Ergün Önal gönderdi.
20.11.2017 / 21.14

-Bir tRNA sadece bir çeşit aminoasit taşır. Soru bankaları ve ders kitaplarımız böyle kabul ediyor.

Fatma çiftci gönderdi.
20.11.2017 / 0.6

Konu: protein sentezi

içinde azotu işaretlenmiş timin nükleotitler bulunan bir ortama bırakılan bakterilerin,

1.Fermantasyonda sentezlendiği ATP,

2.Protein sentezi sırasında üretilen mRNA,

3.Replikasyon sırasında sentezlediği DNA,

4.Ribozomlarında ürettiği protein

yapılarından hangilerinde işaretli azotlara rastlanabilir?

A)yalnız 1 B)yalnız 3 C)1 ve 2 D)2 ve 4 E)3 ve 4

Ergün Önal gönderdi.
20.11.2017 / 21.1

I. ATP nin yapısında adenin bulunur. Timin bulunmaz.

II. mRNA nın yapısında Timin bulunmaz.

III. DNA nın yapısında Timin bulunur eşlenme (replikasyon) sırasında bu işaretli Timin kullanılabilir.

IV. Proteinlerin monomeri (yapı birimi) amino asitlerdir. Timin bulunmaz. 

CEVAP: Yalnız III olur.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR