BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Fatma çiftci gönderdi.
20.11.2017 / 0.6

Konu: protein sentezi

içinde azotu işaretlenmiş timin nükleotitler bulunan bir ortama bırakılan bakterilerin,

1.Fermantasyonda sentezlendiği ATP,

2.Protein sentezi sırasında üretilen mRNA,

3.Replikasyon sırasında sentezlediği DNA,

4.Ribozomlarında ürettiği protein

yapılarından hangilerinde işaretli azotlara rastlanabilir?

A)yalnız 1 B)yalnız 3 C)1 ve 2 D)2 ve 4 E)3 ve 4

Ergün Önal gönderdi.
20.11.2017 / 21.1

I. ATP nin yapısında adenin bulunur. Timin bulunmaz.

II. mRNA nın yapısında Timin bulunmaz.

III. DNA nın yapısında Timin bulunur eşlenme (replikasyon) sırasında bu işaretli Timin kullanılabilir.

IV. Proteinlerin monomeri (yapı birimi) amino asitlerdir. Timin bulunmaz. 

CEVAP: Yalnız III olur.

Şevval Aytaç gönderdi.
16.11.2017 / 21.13

Konu: Mitoz bölünme

 2n kromozomal sahip ise kromozom sayısı hep ikinin katı mı olmalı

Ergün Önal gönderdi.
19.11.2017 / 18.29

Evet. 2n (diploit) bir hücrede kromozom sayısı çift olmalıdır. Mesela 2n=9 olamaz.

gönderdi.
13.11.2017 / 23.8

Konu: Mitoz bölünme

Yetişkinlikte ayakkabı numaramız neden sabit kalır?

Ergün Önal gönderdi.
19.11.2017 / 18.34

Bitkilerde büyüme sınırsız iken, insan ve hayvanlarda büyüme sınırlıdır. Belirli bir yaştan sonra (cinsiyet ve genetik özelliğe göre değişmekle birlikte insanda yaklaşık 18-19 yaşdan sonra) büyüme durur. Dolayısı ile ifade ettiğiniz durum ortaya çıkar.

Ayazgulmez gönderdi.
6.11.2017 / 21.59

Konu: Canlılarda enerji dönüşümü ve ATP

Ökaryot ototrof bir hücrede ATP’nin üretim şekli:

sitoplazma:

mitokondri:

kloroplast:

Ergün Önal gönderdi.
7.11.2017 / 10.28

sitoplazma: substrat düzeyinde fosforilasyo mitokondri: substrat düzeyinde fosforilasyo ve oksidatif fosforilasyon Kloroplast: fotofosforilasyon

Biyoloji<3 gönderdi.
28.10.2017 / 15.45

Konu: Protistalar

Amip, öglena ve paramesyumda sitokinez yapılma şekli nasıldır?

Şimdiden teşekkürler.

Ergün Önal gönderdi.
28.10.2017 / 20.39

Ökaryot olan protistlerden paramesyum enine, öglena boyuna, amip ise (değişik şekillerde (her yöne) bölünerek çoğalabilir. Örneğin paramesyum basit bir şekilde mitoz bölünme ile ikiye bölünerek çoğalır. Kromozomlar belirginleşmez ve çekirdek zarı erimez. Çekirdek bölünmesini, sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi izler.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR