BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Nil Kaynak gönderdi.
2.2.2017 / 14.50

Konu: Fotosentez

Yeşil bir bitkinin fotosentezinde CO2 kullanımının gerçekleştiği evrede elektron kaynağı olarak H2O kullanılır mı?

Ergün Önal gönderdi.
2.2.2017 / 16.21

CO2 nin kullanıldığı evre ışığa bağımlı olmayan reaksiyonlardır. Burda ETS görev yapmaz. Suyun elektronları kullanılmaz. Suyun fotolizi ile oluşan elektronlar ışığa bağımlı evrede FS II tarafından alınır. H protonları ise NADP tarafından tutulur. Oluşan NADPH lar ışığa bağımlı olmayan evrede Hidrojen kaynağı olarak kullanılır. 

Merve Karacık gönderdi.
31.1.2017 / 17.1

Konu: fotosentez

Bitkilerde,

1 aminoasitten protein uretilmesi

2 klorofilden ayrılan elektronların aynı klorofile dönmesi

3 karbondioksitin glikoza dönüşmesi

4_ üretilen oksijenin atmosfere verilmesi 

Olaylarindan hangileri gerceklesirken ATP harcanmasi gerekir?

Ergün Önal gönderdi.
1.2.2017 / 19.44

1. Protein sentezi dehidrasyondur. ATP harcanır.

2. Klorofilden ayrılan elektronlar ETS üzerinden tekrar klorofile döner. (Devirli fotofosforilasyonda) ATP harcanmaz.

3. Karbondioksitten glikoz sentezi ışığa bağımlı olmayan fotosentez evresinde gerçekleşir. ATP harcanır.

4. Oksijen ve diğer gazlar, her zaman difüzyon ile yer değiştirir. Difüzyon pasif taşıma şeklidir. ATP harcanmaz.

Kolay gelsin. Başarılar dilerim.

damla yildiz gönderdi.
28.1.2017 / 20.33

Konu: dehidrasyon

Bir hücrede farklı zamanlarda gerçekleşen;

A olayında 3 tripeptit

B olayında 3 disakkarit

C olayında 3 trigliserit

Bu dehidrasyon olayları sırasında oluşan su miktarı arasındaki ilişki nedir,kıyaslayınız.

Ergün Önal gönderdi.
29.1.2017 / 17.33

A. Tripeptit, 3 aminoasitten oluşan bir proteindir.

aminoasit1 + aminoasit2 + aminoasit3 → tripeptit1 + 2 su             

Dikkat ederseniz iki peptit bağı oluşmuş ve 2 molekül su açığa çıkmıştır.

Yani; n= aminoasit sayısı derseniz; n-1 = su olur. 3-1=2 su olur.

1 tripeptit oluşumunda 2 su oluşursa;

3 tripeptit oluşumunda 3x2= 6 su oluşur.

B. Disakkarit, iki monosakkaritin birleşmesi oluşur. Bir glikozit bağı

kurulur. 1 molekül su çıkışı olur.

monosakkarit1 + monosakkarit2 →Disakkarit + Su

1 disakkarit oluşurken 1 su oluşursa;

3 disakkarit oluşumunda 3x1=3 su oluşur.

C. Gliserol + 3 yağa asidi → trigliserit + 3 su

1 trigliserit oluşurken 3 su açığa çıkarsa;

3 trigliserit oluşurken 3x3=9 su oluşur.

A= 6     B=3    C=9  su oluşumu   olmuştur.

Konuyu iyi anlamanız adına çözümü uzattım. İnşallah faydalı olmuştur.

Artık sıralamayı da siz yaparsınız. Kolay gelsin.

Levent gönderdi.
24.1.2017 / 18.11

Konu: Canlının temel birimi hucrr

Aşağıdakilerden hangisi hücreden daha kolay geçer 

 1) Maltoz  Fruktoz

2) dipeptit   aminoasit

Ergün Önal gönderdi.
26.1.2017 / 0.28

Glikoz, fruktoz gibi şekerler ve amino asitlerin çoğu, zardan kolaylaştırılmış difüzyonla geçerler. Kolaylaştırılmış
difüzyonda moleküller çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınır ve bu sırada ATP harcanmaz.

Heksozların hücre zarındaki difüzyon hızları;

Galaktoz > Glikoz > Fruktoz şeklindedir.

Zardan dimerler (maltoz, dipeptit gibi), polimerler (nişasta, glikojen, selüloz, Kitin, protein gibi), makromoleküller (yağ gibi) geçemezler. Ancak gazlar, küçük moleküller (vitamin, mineral, su gibi), monomerler geçebilir. 

Örneğin: Su, CO2, O2, glikoz, amino asit, tuz gibi maddelerin zardan geçiş üstünlüğünü hızlıdan yavaşa doğru sıralayalım; O2 , CO2 , su , tuz , glikoz , amino asit çeklinde olur. 

SONUÇ: Sorunun tamamını yazarsanız daha sağlıklı bir cevap verebilirim. Gönderdiğiniz ikili moleküllerden maltoz geçmez, fruktoz geçer.

Dipeptit geçmez, amino asit geçer.

Fruktoz, amino asitlerden daha kolay geçer. Umarım faydalı olmuştur.

yesimyildiz gönderdi.
19.1.2017 / 18.14

Konu: mitoz bölünme

Hücrelerde görülen;

I.mayozI

II.mitoz

III.mayoz II

olaylarından hangileri gerçekleşirken sentromer bölünmesi görülür?

Ergün Önal gönderdi.
20.1.2017 / 22.0

Açıklama: Sentromer bölünmesi kardeş kromatitlerin ayrılmasını sağlar. Bunun için kardeş kromatittlerin ayrıldığı MİTOZun anafaz evresinde, MAYOZ II'nin anafaz II evrelerinde sentromer bölünmeleri de gerçekleşir. MAYOZ I'in anafaz I evresinde homolog krozomlar ayrıldığı için sentromer bölünmesi görülmez.

CEVAP: II ve III olmuş oluyor.

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkden tobloyu incelemeni öneririm. Kolay gelsin.

http://www.biyolojiportali.com/konu-anlatimi/5/9/Mayoz-ve-Mitoz-Bolunme-Karsilastirmasi

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR