BİYOLOJİ PORTALI

BİYOLOJİ SORULARINIZI SORUN

 Soru Sor

Seda gönderdi.
7.10.2017 / 20.9

Konu: canlıların yapısında bulunan temel bileşikler

 Hocam çözdüğüm soruda kemiklerin içinin boş olması soğuk havaya rağmen vücut ısısınn sabit kalmasını sağlayan adaptasyonlardan birisi olmadığını gördüm.Peki bu ne sağlamaktadır?

Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 23.57

Kuşların bir özelliğidir. Hafif olmayı dolayısı ile kolay uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur.

helinsevgin gönderdi.
6.10.2017 / 21.36

Konu: hucre organelleri

zamanla osmotık basıncın artıgı ph azaldıgı miktar zaman grafigi lızozom kloroplast golgı organellerınden hangılerının faliyetlrıne baglı cızılır 

Ergün Önal gönderdi.
11.10.2017 / 0.8

Lizozom organelindeki proteinin hidrolizini düşünürsek su harcanır. ozmotik basınç artar. amino asit oluştuğu için pH azalır.

Kloroplast da ozmotik basıncı artırır. Ancak CO2 yi azalttığı için pH ı arttırır.(Fotosentez ile gündüz.) 

Golgide dehidrasyon tepkimeleri olur. Ortama su verilir. Oazmotik basıncı azaltır.

tuğçe gönderdi.
26.9.2017 / 16.17

Konu: Enzimler

Enzim-substrat ilişkisinde enzimin de yüzey alanı reaksiyon hızını etkiler mi? Mesela dövülmüş karaciğer ile dövülmemiş karaciğerdeki katalaz enziminin H2O2 yi parçalama hızı aynı mıdır?

Ergün Önal gönderdi.
2.10.2017 / 12.57

Karaciğer-hidrojen peroksit sorularında unutulmaması gereken karaciğerin enzim miktarı, peroksidin ise substrar olduğudur. Tüm karaciğerde dışardaki peroksite etki edecek serbest enzim en azdır. Prça karaciğerde serbest kalan enzim biraz daha fazladır. Ezilmiş karaciğerde serbest kalan enzim en fazladır. Sizin ifadenizle dövülmüş karaciğerde serbest enzim dövülmemiş karaciğerden çok olacağı için peroksidi parçalama hızı da yüksek olacaktır. Burda tepkime hızını belirleyen enzim miktarıdır. 

-Enzimin yüzey alanı değil, substratın yüzey alanı tepkime hızında etkilidir. Substrat olan Peroksit arttıkça enzimin etki ettiği yüzey de artar. Tepkime hızlanır.

-Peroksit miktarı sabit ise bu durumda belirleyici olan enzim miktarıdır. Karaciğer ne kadar küçük parçalara ayrılırsa o kadar enzim serbest kalacağı için peroksidin parçalanma hızı da artacaktır.

tuğçe gönderdi.
25.9.2017 / 20.23

Konu: Karbonhidratlar

hücredeki karbonhidratlarla ilgili;

1-monosakkarit çeşitlerinin hücre zarından geçiş hızları birbirinden farklıdır

2-disakkaritler doğrudan enerji üretiminde kullanılmazlar

3-monosakkaritler hücre zarındaki porlardan doğrudan geçebilirler

hangileri doğrudur?

Ergün Önal gönderdi.
2.10.2017 / 0.10

I. monosakkarit çeşitlerinin hücre zarından geçiş hızları sırası ile galaktoz-glikoz-fruktoz şeklindedir.

II. Disakkaritler önce monomerlerine hidroliz edilir, hücre içerisine alınır. Sonra enerji için kullanılabilir.

III. Glikoz, galaktoz, fruktoz gibi monosakkaritler, çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama taşınırken zarda bulunan taşıyıcı proteinler kullanılır. Taşınacak madde zarda bulunan taşıyıcı proteinle birleşir. Taşınacak maddenin yapısına göre şekil değiştiren taşıyıcı protein, madde geçişi gerçekleştikten
sonra eski haline döner.

tuğçe gönderdi.
25.9.2017 / 19.47

Konu: Yağlar

Memeli bir hayvana, karbon atomları işaretlenmiş yağ molekülü verilmiş ve hayvan bir süre aç bırakılmıştır.

Bu sürenin sonunda, hayvanın vücudunda;

1-kaslarındaki glikoz

2-doku hücrelerindeki CO2

3-karaciğerindeki amonyak

moleküllerinin hangilerinde işaretli karbona rastlanır

Ergün Önal gönderdi.
2.10.2017 / 0.14

Hayvan aç bırakıldığı için işaretli yağ asitleri glikoza dönüştürülür. Dolayısı ile glikozda işaretli karbona rastlanır. Bu glikoz hücre solunumunda kullanılrsa işaretli karbondioksit oluşur. Ancak amonyakDA (NH3), karbon atomu bulunmadığı için işaretli karbona da rastlnmaz.

 Soru Sor

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR