BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF EŞEYSİZ ÜREME YAZILI SORULARI

1. Eşeysiz üreme nedir? Genel özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

 

2. Aşağıdaki şekillere gösterilen üreme çeşitlerinin isimlerini karşılarına yazınız. (Vejetatif üreme değil, çeşidi yazılacak)

Üreme şekli

Üreme çeşidi

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda eşeysiz üreme ile ilgili kavramlar A sütununda, kavramlara ilişkin tanımlar ise B sütununda verilmiştir. Verilen tanımları ilgili kavramlarla eşleştirerek doğru numarayı kavramların yanındaki kutucuk içine yazınız.

 

A

B

 

Çelikle üreme

1. Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli protistlerin eşeysiz çoğalma şeklidir.

 

Doku kültürü

2. Eşeysiz üremede çeşitlilik sebebidir.

 

Partenogenez

3. Mantarlardaki eşeysiz üreme şeklidir.

 

İkiye bölünme

4. Canlının kopan veya kesilen kısımlarının onarılması

 

Rejenerasyon

5. Bitkiden alınan bir parçasının gelişmesiyle yeni bir bitki oluşması şeklideki üreme.

 

Sporla üreme

6. Üretimi zor olan türlerin çoğaltılmasında tercih edilen üreme şeklidir.

 

Mutasyon

7. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşumudur.

 

 

4. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşitlerini karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Canlı

Üreme çeşidi

Paramesyum

 

Mantar

 

Denizyıldızı

 

Maya mantarı

 

Eğrelti otu

 

Bal arısı

 

5. Canlılarda görülen rejenerasyon çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

I. İkiye bölünen planaryanın her bir parçasından yeni bir planaryanın oluşması

II. Kırılan kemiklerin onarılması

III. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi

IV. Deniz yıldızının kopan kollarından yeni deniz yıldızlarının gelişmesi

V. Bir kısmı alınan karaciğerimizin, eksilen kısmı tamamlaması

Hangileri doku düzeyinde, hangileri organ düzeyinde ve hangileri eşeysiz üreme sağlayan rejenerasyona örnektir?

Aşağıdaki tabloda yerlerine yazınız.

Doku düzeyinde rejenerasyon

Organ düzeyinde rejenerasyon

Eşeysiz üreme sağlayan rejenerasyon

..............

................

...................

 

 6. Ökaryot canlılarda eşeysiz üreme sırasında aşağıdaki olayların geçekleşme durumlarını tabloya işaretleyiniz.

(+: Gerçekleşir, -: Gerçekleşmez)

Olaylar

Gerçekleşme durumu

Kalıtsal çeşitlilik

 

Mitoz bölünme

 

Mayoz bölünme

 

Döllenme

 

Gamet oluşumu

 

 

7. Metagenez (döl almaşı) görülen bir bitki türünün hayat döngüsü aşağıdaki şemada özet şeklinde verilmiştir.

Şemadaki olaylara göre, numaralar ile gösterilen yapıların haploit (n), diploit (2n) olma durumlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Haploit olanlar

Diploit olanlar

...............

.................

 

8. Kanserleşme nedir? Kanser hücrelerinin 3 özelliğini yazınız.

...........................................

...........................................

...........................................

 

9. Üzerinde önemle durulması gereken ve doktora başvurulması gereken kanserin belli başlı belirtilerinden 4 örnek veriniz.

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

 

 

10. Bakteri ve paramesyum konjugasyonunu aşağıdaki tabloda karşılaştırınız.

Bakteri Konjugasyonu

Paramesyum Konjugasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR