BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF GENETİK-3 YAZILI SORULARI

1. AaBb x AaBb genotipli bireylerin çaprazlanması ile beklenen fenotipik ayrışım oranını çaprazlama yaparak bulunuz. (A ve B genleri bağlıdır ve kros-over olmamıştır)

 

 

 

2. Ahmet, Mehmet, Ali ve Hasan ve Ayşe’nin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler

Kişi

Boy (cm)

Kilo

(kg)

Göz rengi

Kan grubu

Ahmet

160

45

Kahverengi

0Rh-

Mehmet

160

55

Mavi

0Rh-

Ali

165

54

Kahverengi

0Rh-

Hasan

167

52

Mavi

ARh+

Ayşe

165

54

Kahverengi

0Rh-

Buna göre bu kardeşlerden hangi ikisinin tek yumurta (özdeş) ikiz olduğu söylenebilir?

…………………

 

3. Bir türdeki üç bireyin (B) karakteri bakımından homolog kromozom üzerinde taşıdıkları alel genler aşağıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki tabloyu istenen bilgilere göre tamamlayınız.

Homozigot baskın olan birey

Heterozigot baskın olan birey

Homozigot çekinik olan birey

…………….

………………….

……………

 

 

 

4. AaBBDdeeGg genotipli bir bireyin gametindeki karakter, gen ve kromozom sayılarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Genler bağımsızdır.)

Karakter sayısı

Gen sayısı

Kromozom sayısı

……………..

………………

………..

 

 

5. Bir sığır ırkında kısa bacaklılık geni, uzun bacaklılık genine bakın olup homozigot durumda sığırın embriyonik dönemde ölümüne neden olmaktadır.

Buna göre, kısa bacaklı iki sığırın çaprazlanması sonucu oluşacak farklı genotipteki oğul bireylerin çaprazlanması sonucu;

I. Homozigot kısa bacaklı,

II, Heterozigot kısa bacaklı

III. Homozigot uzun bacaklı

Bireylerin oluşma olasılıklarını çaprazlama yaparak bulunuz.

 

 

 

 

 

 

6.  Aşağıdaki genopie sahip bireyde gamet oluşumu sırasında %36 kross-over gerçekleştiğine göre AEB gametinin oluşma ihtimali yüzde kaçtır?

 

 

7. Aşağıdaki şekilde genotipi verilen canlının gametleri oluşurken %80 olasılıkla kros-over gerçekleşmiştir.

Buna göre, AB ve Ab genotipine sahip gametlerin olma olasılığını bulunuz.

 

 

 

 

 

8. Yanda genotipi verilen üreme ana

hücresinde kros-over ihtimali %32

olduğuna göre bu hücrenin AbD genotipli

bir gamet oluşturma olasılığını bulunuz.

 

 

 

9. AaBbGg x AaBbGg genotipli iki bireyler çaprazlanıyor.

a. Kaç çeşit fenotip oluşur?

 

 

 

b. Kaç çeşit genotip oluşur?

 

 

 

c. Kaç tane genotip oluşur?

 

 

 

 

 

10. Üç çocuklu bir ailede çocukların;

a. Üçünün de kız olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

b. Birinin kız, ikisinin erkek olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

11.             

Genotipleri yukarıda verilen iki bireyin çaprazlanmasından en fazla kaç çeşit fenotip oluşabilir? (Kros-over olmamıştır)

 

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR