BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF MİTOZ BÖLÜNME YAZILI SORULARI

1. Aşağıda eşlenmiş bir kromozoun gegnel yapısı şematik olarak verilmiştir.

Buna göre belirtilen kısımların isimlerini noktalı yerlere yazınız.

 

2. Embriyonik hücreler hariç, bölünme yeteneğine sahip hücrelerin bölünebilmelerinin temel şartı nedir?

..............................................

 

 

3. Belirli bir büyüklüğe ulaşan hücrenin bölünme nedenlerini yazınız. 

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

4. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı evreleri şematize edilmiştir. Buna göre bırakılan boşlukları kullanarak evre ismini ve gerçekleşen olayları yazınız.

 

a.

Gerçekleşen olaylar: ........................................

........................................

........................................

Kromozomlar açısından bu evrenin belirgin özelliği:

........................................

........................................

 

 

b.

Gerçekleşen olaylar: ........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

 

 

c.

Gerçekleşen olaylar: ........................................

........................................

........................................

........................................

 .......................................

........................................

........................................

........................................

5. Aşağıdaki her bir şekil hücre döngüsün bir evresini göstermektedir.

I

II

III

IV

V

Bu şekilleri gerçekleşme sırasına göre altlarındaki rakamları kullanarak aşağıya yazınız.

..............................................

                                       

6. Aşağıdaki şekil, mitoz hücre bölünmesinin bir evresini göstermektedir. Buna göre;

a. Hücre mitoz bölünmenin hangi evresindedir?

..............................................

b. En son hangi kontrol noktasından geçmiştir?

..............................................

c. Bölünmeyi geçiren ana hücrenin diploit kromozom sayısı kaç olmalıdır?           

..............................................

d. Bu evredeki kromozom sayısı kaçtır?

..............................................

e. Gerçekleşen ana olayı yazınız.

..............................................

..............................................

 

 

 

7. Aşağıda hücre döngüsü sırasında gerçekleşen olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleştiği evreleri tabloda karşılarına yazınız.

Gerçekleşen olay

Gerçekleştiği evre

Kardeş kromatitlerin ayrılması

 

Sentrozomlar arasındaki iğ ipliklerinin kaybolması

 

Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi

 

Kromozomların kromatin iplik haline dönüşmeye başlaması

 

Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi

 

DNA eşlenmesi

 

 

 

8. Aşağıda mitoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

 I. Golgi cisimciği etkinliği ile sitokinezin gerçekleşmesi

II. Sentrozom eşlenmesi

III. Kardeş kromatitlerin ayrılması

IV. Sentromer ayrılması

V. Sitokinezin boğumlanma ile gerçekleşmesi

Bunlardan hangileri bitki, hangileri hayvan, hangileri hem bitki hem de hayvan hücrelerinde gerçekleşir? Aşağıdaki tabloyu kullanarak cevaplayınız.

Hayvan hücresinde

Bitki hücresinde

Hem hayvan hem de bitki hücresinde

.............

..............

.............

 

9. Aşağıdaki tabloda verilen kelime ve tanımları eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız.

a

Kardeş kromatitlerin birbirleri ile bağlandığı bölge

Endomitoz

( )

b

Kromozomların, hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde yerleştiği mitoz evresi

Mikroflamentler

( )

c

Kromozom sayısının iki katına çıktığı mitoz evresi

G2

( )

d

Bazı hücrelerde karyokinez sonunda sitokinez gerçekleşmeyip, birden fazla çekirdek içeren hücre oluşturan bölünme şekli

Anafaz

( )

e

Hayvan hücresindeki sitokinez sırasında halka oluşturup sitoplazmanın boğumlanmasını sağlayan protein iplikçikleri

Metafaz

( )

f

İnterfazda DNA eşlenirken hata veya hasar oluşmuş ise bu durumlar düzeltilinceye kadar “dur” sinyali verilen kontrol noktası

Sentromer

( )

 

acıtatlı gönderdi.
23.10.2018 / 21.24

kesinlikle çok özenle hazırlanmış bir yazılı örneği. Ben öğrenci olmama rağmen beğendim kaliteli sorular. En azından hocam bu sorularla karşıma çıktığında şaşırmam :)

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR