BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF OTOZOMAL ve GONOZOMAL GENETİK YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki soy ağacında siyah renkle gösterilen bireyde belirli bir özellik, fenotipte görülmektedir.

 

 

Soy ağacına göre, bu özellik,

I. Çekiniktir.

II. Y kromozomunda taşınır.

III. X kromozomunda taşınır.

İfadelerinden hangileri yanlış, hangileri kesin doğrudur? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

2. Soyağacında içi taralı olarak verilen bireyde, sadece

Y kromozomundaki gen ile ortaya çıkan balık pulluluğu hastalığı gözlenmektedir.

 

 

Soyağacında numaralandırılmış erkek bireylerin hangilerinde de bu hastalığın görülmesi beklenir? Niçin?

 

 

 

 

3.Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik olarak aktarılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.

 

 

Buna göre X ile gösterilen bireyin heterozigot genotipli olma oranı nedir?

 

 

 

 

 

 

4.Aşağıdaki soy ağacında, koyu renkli bireyler renk körüdür.

Buna göre, soru işareti ile gösterilmiş olan bebeğin renk körlüğü hastası olma olasılığı yüzde kaçtır?

 

 

                         

 

 

 

 

5. Aşağıdaki soy ağacında, koyu renkli bireyler hemofili hastasıdır.   

 

 

Buna göre, soru işareti ile gösterilmiş olan bebeğin hemofili hastası olma oranı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik genlerle kalıtılan bir hastalığın seyri gösterilmiştir.              

 

 

Buna göre, soy ağacında soru işareti ile gösterilen çocuğun hastalıklı doğma olasılığı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir genin etkisini fenotipinde gösteren bütün bireyler taralı olarak verilmiştir.

 

 

Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangilerinin homozigot genotipte olma ihtimali vardır. Genotiplerini yazarak üzerinde gösteriniz.

 

 

 

8. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkli bütün bireyler renk körüdür.

 

 

Buna göre, numaralandırılmış bireylerden;

A) Hangileri kesinlikle taşıyıcıdır?

B) Hangilerinin genotipi tam olarak belirlenemez?

Genotiplerini yazarak üzerinde gösteriniz.

 

A) …………………..

B) …………………..

 

 

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR