BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF MİTOZ BÖLÜNME, MAYOZ BÖLÜNME ve EŞEYLİ ÜREME YAZILI SORULARI

1. 2n kromozomlu bir eşey ana hücresinin kromozom dağılımı yandaki şekilde verilmiştir.

 

Buna göre mayoz bölünme sonucunda oluşan yavru hücrelerin kromozom dağılımını aşağıya çiziniz.

 

 

2. Aşağıdaki olaylardan hangileri mayoz I, hangileri mayoz II ve hangileri hem mayoz I hem de mayoz II de görülür.

Uygun olanların karşısındaki kutuya X işareti koyunuz.

Olaylar

Mayoz I

Mayoz II

Mayoz I ve Mayoz II

Krossing-over olayı görülür.

 

 

 

İğ iplikleri oluşur.

 

 

 

Kardeş kromatitler ayrılır.

 

 

 

Sentromer bölünmesi görülür.

 

 

 

Homolog kromozomlar ayrılır.

 

 

 

 

 

3. Mitoz ve mayozun ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

 

 

4. 2n=8 kromozomlu bir hücre iki defa mitoz, bir defa mayoz, bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor.

Yukarıda ifade edilen evrelerden geçen bir hücrenin kromozom sayısında görülen değişmeleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz.

 

5. Aşağıda mayoz bölünmenin bazı evreleri şematize edilmiştir.

Buna göre bırakılan boşlukları kullanarak soruları cavaplayınız.

a.

Gerçekleşen olaylar: ........................................

........................................

........................................

........................................

Ana hücresinin kromozom sayısı kaçtır:

........................................

 

b.

Gerçekleşen olaylar: ........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

6. Aşağıda verilen hücre şekli hem mayoz hem de mitoz bölünmenin bir evresini gösteriyor olabilir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

-Yandaki hücrenin bir mayoz bölünme geçirdiğini düşünürsek hangi evresini gösteriyor olabilir?

............................

 

-Ana hücresinin kromozom sayısı kaçtır?

............................

-Bu hücrenin mitoz bölünme geçirdiğini düşünürsek hangi evresini gösteriyor olabilir?

............................

-Ana hücrenin kromozom sayısı kaçtır?

............................

 

 

 

7. Aşağıdaki olaylardan hangileri eşeyli, hangileri eşeysiz ve hangileri hem hem eşeyli hem de eşeysiz üremede görülür.

Uygun olanların karşısındaki kutuya X işareti koyunuz.

Olaylar

Eşeyli

Eşeysiz

Eşeyli ve eşeysiz

Temeli mitoza dayanır.

 

 

 

Kalıtsal çeşitlilik oluşturmaz.

 

 

 

Hücre bölünmesi görülür

 

 

 

Hem bitki hem de hayvanlarda görülür.

 

 

 

Temeli mayoz ve döllenmedir.

 

 

 

Türlerin sahip olduğu genetik bilgiyi yeni döllere taşır.

 

 

 

 

 

 

8. Bal arısı popülasyonunu oluşturan bireyler aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre;

Bu arıların verilen özellikleri taşıyan arıların karşısındaki kutuya “X” işareti koyarak tabloyu tamamlayınız.

Karşılaştırılan özellikler

 

İşçi arı

Kraliçe arı

Erkek arı

Gamet üretimi yaman

 

 

 

Haploit (n) kromozom sayılı olan

 

 

 

Diploit (2n) kromozom sayılı olan

 

 

 

Mitoz bölünme ile gamet üreten

 

 

 

Döllenmememiş yumurtadan oluşan

 

 

 

Larva döneminde iken polen ile beslenen

 

 

 

Larva döneminde iken arı sütü ile beslenen

 

 

 

Kısır bireylerden oluşan

 

 

 

 

 

 

9. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğe neden olan olayları yazınız.

.......................................

.......................................

 

 

10. Eşeyli üremenin dayandığı iki temel olayın adlarını yazınız.

...................... ve ......................

11.Mayoz bölünme geçiren 2n=16 kromozomlu bir ana üreme hücresinin kromozom sayısındaki değişimi aşağıda boş olarak verilen şekli kullanarak çiziniz.

 

 

ibrahim semen gönderdi.
2.11.2017 / 15.13

ellerinize sağlık

Yavuz Selim gönderdi.
12.11.2017 / 21.7

Muazzamsınız....

burakhan gönderdi.
27.12.2017 / 19.46

gerçekten de yararlı bir site

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR