BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF OTOZOMLARDA ve GONOZOMLARDA AYRILMAMA YAZILI SORULARI

1. Aşağıda bazı kromozom anomalileri verilmiştir.

I. Klinefelter erkek

II. Patau dişi

III. Down dişi

IV. Edwards erkek

V. Turner dişi

Buna göre hangileri otozomal, hangileri gonozomal ayrılmama sonucu meydana gelir?

Otozomal ayrılmama ile oluşanlar

Gonozomal ayrılmama ile oluşanlar

……

……

 

 

 

2.Aşağıda döllenmeye katılacak olan yumurta ve sperm hücrelerinin özellikleri verilmiştir.

 

Yumurta hücresi

Sperm hücresi

K

Mayoz I’de sadece gonozomal ayrılmama olmuş

Y gonozomu taşıyan normal sperm

M

X gonozomu taşıyan normal yumurta

Mayoz II’de Y gonozomunun kardeş kromatitleri ayrılmamış

Buna göre, yumurta ve sperm hücreleri ile bu hücrelerin döllenmesi ile oluşacak bireylerin genotiplerinin formüllerini aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.

 

Yumurta hücresinin genotipleri

Sperm hücresinin genotipleri

Bireylerin genotipleri

K

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

3.İnsanda çeşitli otozom kromozom çiftlerinin ayrılmaması sonucu meydana gelen 47 kromozomlu sendromlar aşağıda gösterilmiştir. Bu sendromların adını karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Ayrılmayan otozom çifti

Oluşan Sendrmun adı

13. otozom çifti

……………

18. otozom çifti

……………

21. otozom çifti

……………

 

                             

4. “19 Aralık 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart tarihini Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul etti.

 Buna göre, 21 Martın “Down sendromu farkındalık günü” olarak seçilmesinin temel nedeni nedir?

…………………

…………………

 

 

5. İnsanlarda,

I. 21 + X

II. 23 + X

III. 22 + XX

IV. 23 + Y

V. 22 + YY

gametlerinden hangilerinin otozomlarda, hangilerinin gonozomlarda ayrılmama sonucu oluştuğu söylenebilir? Aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Otozomlarda ayrılmama ile oluşanlar

Gonozomlarda ayrılmama ile oluşanlar

…………….

……………

6. Aşağıdaki tabloda çeşitli yumurta ve sperm hücrelerinin kromozom formülleri verilmiştir.

Yumurta

1

22+0

2

22+X

3

22+XX

4

23+X

Sperm

5

22+Y

6

22+XY

7

22+X

8

22+YY

Buna göre aşağıdaki tabloyu örnekte olduğu gibi tamamlayınız. 

Örnek

Normal erkek oluşmasında döllenmeye katılan yumurta x sperm

2-5

Turner sendromunun oluşması sırasında döllenmeye katılan yumurta x sperm

……

Klinefelter sendrom oluşumunda döllenmeye katılan yumurta x sperm

……

Down sendromlu dişi oluşumunda döllenmeye katılan yumurta x sperm

……

Süper dişi oluşumunda döllenmeye katılan yumurta x sperm

…….

Down sendromlu erkek oluşumunda döllenmeye katılan yumurta x sperm

……

 

7. 2n= 34 kromozoma sahip olan bir canlı türü,

I. 16 + X

II. 15 + X

III. 18 + Y

IV. 16 + Y

V. 16 + 0

gamet çeşitlerinden hangilerini ayrılmama, hangilerini normal ayrılma sonucu oluşturmuş olabilir?

Ayrılmama ile oluşan gametler

Normal ayrılma ile oluşan gametler

…………….

………..

 

8. Aşağıda iki farklı bireyin mayoz bölünme sonucu oluşturduğu gametlerin kromozom formülleri verilmiştir.

Buna göre, tablo şeklinde verilen soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevaplar

Hangi ikisi döllenirse turner dişi oluşur?

Hangi ikisi döllenirse zigot gelişmez, ölür?

Hangi ikisi döllenirse klinefelter erkek oluşur?

Hangi ikisi döllenirse süper dişi oluşur?

 

9. Aşağıda kromozomlarda ayrılmama ile oluşan bazı sendromların karyotipleri verilmiştir. İnceleyerek altlarında bırakılan boşluklara sendromların adlarını ve cinsiyetlerini yazınız.

Karyotipler

Sendromun adı

Cinsiyeti

……

……

……

……

……

 

……

 

……

……

……

……

   

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR