BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF MODERN GENETİK UYGULAMALARI YAZILI SORULARI

1. Aşağıda bir D köpeğinin klonlanması ile sonuçlanan aşamalar verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevaplarınız

D köpeğinin kalıtsal özellikleri hangi köpeğe benzer?

…….…..

D köpeği embriyonik gelişim sırasından besin ve oksijen ihtiyacını hangi tavşandan karşılamıştır?

……………

D köpeği mitokonriyal DNA’sını hangi köpekten almıştır?

……...….

D köpeğinin cinsiyeti kesinlikle hangisi ile aynıdır?

……………

 

 

 

2. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir.

I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi

II. E. coli plazmit DNA’sının ve insan DNA’sının tümünün saf olarak elde edilmesi

III. E. coli plazmit DNA’sının ve insan DNA’sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi

IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltılması

V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması

Buna göre bu aşamaların uygulama sırasını yazınız.

……………………….

                          

 

 

 

3. Aşağıdaki tabloda “rekombinant DNA, gen klonlama, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), DNA ligaz, restrüksiyon endonikleaz” terimlerinin tanımları verilmiştir.

Buna göre tanım/terim eşleştirmelerini yaparak tabloyu tamamlayınız.

TANIMLAR

UYGUN OLAN TERİMLER

DNA zincirinin istenilen bölgeden kesilmesini sağlayan enzimdir.

…………………

Bir genin kopyalarının oluşturulmasıdır.

…………………….

Herhangi bir canlıya yabancı bir kaynaktan gen aktarımı yapılması sonucu elede edilen canlıdır.

…………………..

DNA zincirlerinin uç uca birbirine bağlanmasını sağlayan enzim.

…………………….

 

 

 

4. GDO üretimin başlıca amaçlarından 5 tanesini yazınız.

 a. ………………

b. ………………...

c. …………………..

d. ………………….

e. ………………..

 

 

5. Canlı klonlama çalışmalarında vücut hücresinin (somatik hücrenin) kullanılma nedeni nedir? Kısaca açıklayınız.

……………………………

…………………………….

………………………….

 

6. “İnsan genom projesi” nin iki temel amacını yazınız.

-………………………..

-…………………………

 

 

7. Kök hücre nedir? Üç temel kaynağını yazınız.

......................

.....................

.....................

....................

...................

 

 

 

8. Biyoteknolojideki bazı uygulamalar;

I. Yapay seçilim ile kültür bitkilerinin üretilmesi

II. Petrol ve ağır metal kirliliğinin bakterilerle giderilmesi

III. Bir sığır varyetisindeki kas gelişimine neden olan genin bir koyuna aktarılması

IV. Genetik ıslah yoluyla yumurta verimi yüksek tavukların üretilmesi

şeklindedir. Yukarıdaki teknik uygulamalardan klasik yöntemler ve modern biyoteknolojik yöntemler için örnek olanları yazınız.

 

Klısik (geleneksel) yöntemler

Modern biyoteknolojik yöntemler

………………

…………………….

 

 

9. Biyoteknolojinin kullanıldığı bazı alan isimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre bu alanlardaki kullanım amaçlarına ikişer örnek vererek tabloyu tamamlayınız.

 

Yorum Bırak10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR