BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF EŞEYSİZ ÜREME CEVAP ANAHTARI

1. Eşeysiz üreme nedir? Genel özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

- Eşeysiz üreme: Bir canlının tek başına, gamet oluşumu ve döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasıdır.

-Genel özellikleri:

1.En belirgin özelliği tek atanın varlığıdır. Cinsiyet yoktur.

2.Üreme organları görev almaz, gamet oluşumu ve döllenme yoktur.

2. Temeli mitoz bölünmeye dayanır.

3. Ana bireyin aynı kalıtsal özelliklerine sahip yavrular oluşturur.

4. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz (Mutasyon olmadığı sürece)

5. Eşeysiz üremenin evrime katkısı yoktur.

6. Hızlı üreme şeklidir.

 

2. Aşağıdaki şekillere gösterilen üreme çeşitlerinin isimlerini karşılarına yazınız. (Vejetatif üreme değil, çeşidi yazılacak)

Üreme şekli

Üreme çeşidi

Sürünücü gövde

Tomurcuklanma

Rejenerasyon

İkiye bölünme

Doku kültürü

 

3. Aşağıda eşeysiz üreme ile ilgili kavramlar A sütununda, kavramlara ilişkin tanımlar ise B sütununda verilmiştir. Verilen tanımları ilgili kavramlarla eşleştirerek doğru numarayı kavramların yanındaki kutucuk içine yazınız.

 

A

B

5

Çelikle üreme

1. Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli protistlerin eşeysiz çoğalma şeklidir.

6

Doku kültürü

2. Eşeysiz üremede çeşitlilik sebebidir.

7

Partenogenez

3. Mantarlardaki eşeysiz üreme şeklidir.

1

İkiye bölünme

4. Canlının kopan veya kesilen kısımlarının onarılması

4

Rejenerasyon

5. Bitkiden alınan bir parçasının gelişmesiyle yeni bir bitki oluşması şeklideki üreme.

3

Sporla üreme

6. Üretimi zor olan türlerin çoğaltılmasında tercih edilen üreme şeklidir.

2

Mutasyon

7. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşumudur.

 

4. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşitlerini karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Canlı

Üreme çeşidi

Paramesyum

İkiye bölünme

Mantar

Sporla üreme

Denizyıldızı

Rejenerasyon

Maya mantarı

Tomurcuklanma

Eğrelti otu

Sporla üreme (metagenez)

Bal arısı

Partenogenez

5. Canlılarda görülen rejenerasyon çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

I. İkiye bölünen planaryanın her bir parçasından yeni bir planaryanın oluşması

II. Kırılan kemiklerin onarılması

III. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi

IV. Deniz yıldızının kopan kollarından yeni deniz yıldızlarının gelişmesi

V. Bir kısmı alınan karaciğerimizin, eksilen kısmı tamamlaması

Hangileri doku düzeyinde, hangileri organ düzeyinde ve hangileri eşeysiz üreme sağlayan rejenerasyona örnektir?

Aşağıdaki tabloda yerlerine yazınız.

Doku düzeyinde rejenerasyon

Organ düzeyinde rejenerasyon

Eşeysiz üreme sağlayan rejenerasyon

II

III-V

I-IV

 

6. Ökaryot canlılarda eşeysiz üreme sırasında aşağıdaki olayların geçekleşme durumlarını tabloya işaretleyiniz.

(+: Gerçekleşir, -: Gerçekleşmez)

Olaylar

Gerçekleşme durumu

Kalıtsal çeşitlilik

Gerçekleşmez

Mitoz bölünme

Gerçekleşir

Mayoz bölünme

Gerçekleşmez

Döllenme

Gerçekleşmez

Gamet oluşumu

Gerçekleşmez

 

7. Metagenez (döl almaşı) görülen bir bitki türünün hayat döngüsü aşağıdaki şemada özet şeklinde verilmiştir.

Şemadaki olaylara göre, numaralar ile gösterilen yapıların haploit (n), diploit (2n) olma durumlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Haploit olanlar

Diploit olanlar

II-III

I-IV

 

8. Kanserleşme nedir? Kanser hücrelerinin 3 özelliğini yazınız.

Kanserleşme: Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması durumuna denir.

-Kanser hücrelerinin özelliklerini yazınız.

-Hücre döngüsünü düzenleyen sinyallere cevap vermezler.

-Kontrolsüz sürekli bölünürler.

-Oluştuğu yerden başka yerlere de taşınır. Buna metastaz denir.

-Hücreleri bir arada tutan molekülleri kaybederler.

-Anormal kromozom takımına sahip olmasıdır.

 

9. Üzerinde önemle durulması gereken ve doktora başvurulması gereken kanserin belli başlı belirtilerinden 4 örnek veriniz.

-Vücudun herhangi bir yerinde şişlik

-İyileşmeyen veya iyileşmesi geciken yara

-Ben ve siğillerde değişik

-Olağan dışı kanama, Yutma güçlüğü

-Sürekli öksürük ve ses kısıklığı

drar ve dışkılama alışkanlığında değişiklik.

 

10. Bakteri ve paramesyum konjugasyonunu aşağıdaki tabloda karşılaştırınız.

Bakteri Konjugasyonu

Paramesyum Konjugasyonu

Gen aktarılır.

Çekirdek aktarılır.

Gen aktarımı tek yönlü olur

Çekirdek aktarımı karşılıklı olur.

Mayoz bölünme ve döllenme görülmez.

Mayoz bölünme ve döllenme görülür.

Birey sayısı artmaz.

Birey sayısı artmaz. (ancak konjugasyondan sonra eşeysiz üreme ile artar.)

 

10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR