BİYOLOJİ PORTALI

10. SINIF İNSANDA ÜREME SİSTEMİ, BÜYÜME VE GELİŞME CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tabloda verilen tanımları karşı sütundaki terimlerin harflerini kullanarak eşleştiriniz.

D

Zigotta birbirini takip eden hızlı mitoz bölünmelerdir.

A

Fetüs

A

Gebeliğin 8. haftasından sonra embriyoya verilen addır.

B

Blastomer

E

Embriyo tabakaların ilk oluştuğu evredir.

C

Morula

B

Segmentasyon sonucu oluşan her bir hücredir.

D

Segmantasyon

C

Birbiriyle aynı büyüklükteki blastomerlerin oluşturduğu hücre topluluğudur.

E

Gastrula

 

 

2. Sperm ve yumurtanın döllenmesinden sonra oluşan zigotun gelişim sürecindeki aşamalar;

I. Morula II. Organogenez III. Segmentasyon IV. Blasatula V. Gastrula

şeklindedir. Bu aşamaların oluşum sırasını yazınız.

 

III-II-IV-V-II

 

 

 

3. Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen 3 temel faktörü yazınız.

-Alkol, Sigara ve Madde Bağımlılığı

-Beslenme Yetersizliği

-Folik Asit Yetersizliği

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloda menstrual döngüye ait evreler ve açıklamalar verilmiştir.

Evreler

Açıklamalar

1. Ovulasyon

a. Yumurtalıkta foliküllerin gelişerek olgun yumurtayı oluşturması

2. Menstrual döngü

b. Yumurtalıkta ve rahimde meydana gelen ve hormonlrla denetlenen değişim döngüsü

3. Folikül evresi

c. Olgunlaşan yumurtanın yumurtalıktan atılması

4. Korpus luteum

d. Yumurtanın atılması ile folükülün değişimiyle oluşan yapı

Buna göre evreleri uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.

1

2

3

4

c

b

a

d

 

 

 

5. Aşağıda dişi üreme sisteminin kısımları verilmiştir.

 I. Döl yatağı II. Yumurta kanalı III. Yumurtalık IV. Doğum kanalı

Buna göre döllenmemiş yumurtanın menstrual döngüde izleyeceği yolu sırası ile yazınız.

 

-III-II-I-IV

 

 

 

6. Aşağıdaki tabloya yumurta hücresi ile ilgili verilen olayların gerçekleştiği yapıları karşılarına yazınız.

Yumurta hücresinin

Gerçekleştiği yer

1. Döllendikten sonra tutunduğu yer

Endometriyum

2. Döllendiği yer

 

Fallop tüpü

(Yumurta kanalı) (Döllenme borusu)

3. Döllendikten sonra geliştiği yer

Rahim

7. Aşağıdaki grafikte menstrual döngüde görev alan bazı hormonların zamana bağlı kandaki düzeyleri verilmiştir.

 

 

Buna göre I ve II ile gösterilen hormonların isimlerini yazınız.

 

-I.: LH

-II: FSH

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki şekilde dişi üreme sisteminin kısımları numaralandırılmıştır.

Buna göre tabloda verilen olayların gerçekleştiği yerleri numaraları kullanarak cevaplayınız.

Olay

Gerçekleştiği yerin  numarası

Döllenmenin gerçekleştiği yer

2

Yumurtanın geliştiği yer

1

Doğum kanalı

4

Embriyonun geliştiği yer

3

             

 

 

 

 

 

9. Testiste üretilen spermin erkek üreme organından dışarı atılıncaya kadar,

I. Üretra

II. Seminifer tüpçükleri

III. Vas deferens

IV. Epididimis

verilen yollardan hangi sıraya göre geçer? yazınız.

-II-IV-III-I

 

 

 

 

 

10. Erkek üreme sisteminde spermin olgunlaşma sürecinde etkili olan hormonlar ve hormonların salgılandıkları yapılar aşağıda şematize edilmiştir.

 

 

Bu şemada gösterilen L, Y ve S hormonlarının isimlerini yazınız.

-L:GnRH (RF)

-Y: LH

-S: Testesteron

 

 

10. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR