BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

Proteinlerin Sindirimi ve Sindirimde Görev Yapan Enzimlerin Bazı Özellikleri

-Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta sona erer.

a. Mide: Besinlerin uyarıcı etkisi ile (görme, koklama ve düşünce) vagus siniri, mide bezlerinden gastrin hormonunun salgılanmasına yol açar. Kan dolaşımına katılan gastrin hormonu mide hücrelerini mide özsuyu salgılaması için uyarır. Özsu içinde bulunan HCI, mide bezlerinde üretilen ve pasif bir enzim olan pepsinojeni aktif olan pepsin enzimine dönüştürür.

-Pepsin, proteinleri polipeptit parçalarına (peptonlara) ayrıştırır.

Geviş getiren memelilerin midelerinde sütü pıhtılaştıran rennin enzimi bulunur. Bu enzim başka birçok memelide de bulunur. Rennin, süt proteinlerini pıhtılaştırarak ve çökelterek sütün midedeki hareketini yavaşlatır. İnsanların bebeklerinde rennin enzimi bulunmaz. Yeni doğan bu bebeklerde de pepsin enzimi, ergin bireylerde olduğu gibi süt proteinlerini sindirir.

b. İnce bağırsak: Midede proteinler tam olarak sindirime uğramaz. Kimus, mide kapısından ince bağırsağa geçer. Kimusun ince bağırsağa teması sonucu mukozadan entorokinaz enzimi salgılanır. Enterokinaz, pankreas salgısı olan tripsinojeni aktifleştirerek tripsine dönüştürür. (Kimus: Mideden ince bağırsağa geçen yarı sindirilmiş haldeki besin maddeleri)

Enterokinaz enziminin protein sindirimindeki rolü dolaylıdır. Çünkü doğrudan peptit bağlarına etkisi yoktur.

-Tripsin de yine bir pankreas salgısı olan kimotripsinojeni aktifleştirerek kimotripsine dönüştürür.

-Tripsin ve kimotripsin enzimleri mideden gelen polipeptitlere etki ederek daha küçük polipeptitlere parçalar.

-Bu polipeptitler pankreastan salgılanan karboksipeptidaz ve ince bağırsaktan salgılanan aminopeptidaz enzimleri tarafından sırasıyla karboksil (-COOH) ve amino (-NH2) uçlarından hidroliz edilir. Sonunda tripeptitler, dipeptitler ve aminoasitlerden oluşan bir karışım ortaya çıkar.

-Son olarak tripeptit ve dipeptitler, tripeptidaz ve dipeptidaz enzimleri tarafından amino asitlere parçalanır.

-Proteinlerin sindiriminde görev yapan enzimlerin bazı özellikleri:

Enzimler

Üretim yeri

Görev yaptığı yer

Aktivatörü

Optimum pH

Pepsinojen

Mide

Mide

HCl

Asit

Tripsinojen

Pankreas

Onikiparmak bağırsağı

Enterokinaz

Baz

Kimotripsinojen

Pankreas

Onikiparmak bağırsağı

Tripsin

Baz

Karboksipeptidaz

Pankreas

İnce bağırsak

Aktif

Baz

Aminopeptidaz

İnce bağırsak

İnce bağırsak

Aktif

Baz

Tripeptidaz

İnce bağırsak

İnce bağırsak

Aktif

Baz

Dipeptidaz (erepsin)

İnce bağırsak

İnce bağırsak

Aktif

Baz

Bu konunun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi (Sindirim Sistemi-4)


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR