BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

SİNAPSLARDA İMPULS İLETİMİ (Sinir Sistemi-4)

-Bir sinir hücresinin diğer bir sinir hücresi veya hedef organ ile bağlantı noktalarına sinaps adı verilir.

- Sinaps 3 yerde bulunur:

-İki nöron arasında

-Duyu nöronu ile reseptör organ arasında

-Motor nöronu ile efektör organ arasında

ÖRNEK: Aşağıdaki yapı çiftleri arasında sinaps görülür:

-Reseptör-duyu nöronu denteriti arasında

-Duyu nöronu aksonu-Ara nöronun dentriti arasında

-Ara nöronun aksonu-motor nöronun dentriti arasında

-Motor nöronun aksonu-Efektör arasaında

Duyu nöronu aksonu-Motor nöronun dentriti arasında

NOT:Merkezi sinir sisteminde bazı nöronlar arasında dentritten dentrite sinapslar gözlenir.

-Birkaç tane de sinaps görülmeyen yapı çiftlerine örnek verelim;

-Duyu nöronu dentriti-Motor nöronun aksonu arasında

-Ara nöron aksonu-Efektör organ arasında.

-Sinapslar iki çeşittir;

-a. Elektriksel sinapslar: Elektriksel akımlar doğrudan bir nörondan diğerine geçer ve çok hızlı tepkilere yol açar. Omurgasızlarda yaygın olup, omurgalıların da bazı organların- da ritmik kas kasılmalarını gerçekleştirir. Oldukça dardır.

b. Kimyasal sinapslar: Omurgalıların sinir sistemindeki çoğu sinaps kimyasal tiptedir. Kimyasal sinapslar elektriksel olana göre daha çeşitli ve ayrıntılı tepkiler sağlar. Elektriksel sinapslardan daha geniştir.

-Kimyasal sinapslarda sinaptik aralık adı verilen dar bir boşluk vardır. Bu boşluk, uyarıyı gönderen nöronun sinaptik ucunu alıcı hücreden ayırır. İmpuls uyarıyı gönderen nöronun akson ucuna ulaştığında, nörotransmitter moleküllerden oluşmuş kimyasal bir sinyale dönüşür.

-Nörotransmitter: Kısaca bir nörondan diğerine impuls iletici kimyasal maddelerdir diyebiliriz.

-Daha geniş ifade edecek olursak nörotransmitter maddeler: -Elektriksel uyarıtıyı (impulsu) kimyasal sinyale dönüştüren, uyarıyı gönderen nörondan alıcı hücrede aksiyon potansiyeli (impuls) oluşturarak impulsu bir nörondan diğer bir hücreye aktarabilen kimyasal haberci moleküllerdir. Akson ucundaki sinaptik keseciklerin içerisinde bulunurlar.  

- Dopamin, histamin, serotonin, asetilkolin, adrenalin, nöradrenalin gibi maddeler, nörotransmitter olarak görev yapar.

                                                               

Şekil: Sinapsta impuls iletimi

Bir Uyarının İmpulsun Nörondan Alıcı Hücreye Geçişi Sırasında Gerçekleşen Olayların Sırası

1. İmpuls akson ucuna geldiğinde akson ucunun Ca+2 geçirgenliği artar ve hücre içine Ca+2 difüzyonu başlar.

2. Kalsiyum iyonları etkisi ile sinaptik kesecikler önce uyarıyı gönderen nöronun plazma zarıyla kaynaşır.

3. Kesecikler açılarak ekzositoz ile (ATP harcanarak) nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa salınır.

4. Nörotransmitterler sinaptik boşluğuna difüzyonla yayılır ve alıcı hücrenin plazma zarındaki iyon kanal proteinlerinin üzerinde yer alan uygun reseptörlere bağlanır.

5. Reseptörlere bağlanan nörotransmitter maddeler dendrit ucundaki hücre zarlarının kanallarının açılmasını sağlar. Böylece hücre içine Na+ girişi başlar ve hücre depolarize duruma geçer. Böylece gelen impuls aynı şiddet ve özellikte diğer nörona aktarılmış olur.

6. İletim gerçekleştikten sonra sinaptik boşluktaki nörotransmitter maddeler enzimler tarafından parçalanır veya sinir hücresi tarafından tekrar hücre içine alınır (geri alım). Böylece dendrit ucundaki Na+ kanalları kapanır.

Önemli not: Bazen de nörotransmitterler aksiyon potansiyeli (impuls) doğmasına engel olur. Böylece akson ucuna gelen tüm impulslar buradan diğer sinir hücresine geçmemiş olur. Buna seçici direnç denir.

-Seçici direnç sayesinde sinapslarda uyarıların tüm vücuda dağılması engellenmiş olur. İmpulsun belirli bir yolda ilerlemesi ve sadece hedef organa ulaşması sağlanır.

-İmpuls komşu hücrenin dendritine ulaştırılıp iletim devam ettirilirse kolaylaştırıcı sinaps , iletilmeyip engellenir ise durdurucu sinaps adını alır.

-Kolaylaştırıcı sinapslarda akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler, komşu hücreye ulaşınca burada

depolarizasyona neden olur ve impuls sonraki hücreye iletilir. -Durdurucu sinapslarda ise akson ucundan salgılanan bir nörotransmitter madde, zarın polarizasyonunu arttırarak impulsun nörondan geçişini durdurur.

-Engelleme ve kolaylaştırma sadece sinapslarda görülür.

-Kimyasal sinapslar, son derece karmaşık bilgileri işleyebilir. Her gönderici nöron farklı miktarda ve cinste nörotransmitter salgılayabilmektedir. Bu etkenler, sinir sisteminin yüksek oranda karmaşıklığa sahip uyarıları işlemesini ve uygun tepkileri çözümlemesini sağlamaktadır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

-İmpulsun iletimi için gereken enerji uyarandan değil, nörondan karşılanır.

- Nöronların ATP üretimi için kullandıkları enerji verici tek molekül glikozdur.

-Sinirsel aktivite ne kadar fazla ise ara nöron sayısı o kadar fazladır.

-Uyarı şiddeti ne kadar artarsa artsın, impuls hızı değişmez, impuls sayısı artar. İmpuls sayısının artması, verilen tepkinin şiddetini arttırır. (Çok sıcak cisme dokunduğumuzda elimizi hızlı çekmemiz gibi.)

-Uyarının şiddeti, frekansı (sıklığı) ve süresi de impuls sayısını etkiler.

- Ranvier boğum sayısına göre impuls hızı değişmez.

- Ranvier boğumlardaki atlamalı iletim, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.

-Bir nöronda depolarize olan bölge eski haline dönmeden ikinci bir uyarıya cevap vermez.

- Nörondan geçen impuls sayısı arttıkça salgılanan nörotransmitter madde miktarı da artar.

-Bir impuls sinapsı geçerse, bunu izleyen diğer impulsların sinapstan geçişi daha kolay olur.

-Bir impulsun nörondan geçişi, kimyasal sinapstan geçişinden daha hızlıdır.

-Ya hep ya hiç prensibi, sadece bir sinir hücresi (bir sinir teli) veya bir kas teli için geçerlidir. Sinir demetleri veya bir kas demeti için geçerli değildir.

İmpulslar bütün nöronlarda aynı şekilde iletilmesine rağmen farklı duyuların oluşumu, merkezi sinir sisteminde farklı merkezlerin görev yapmasından kaynaklanır.

 

user profile image
seyma gönderdi.
4.7.2017 / 9.55

Mükemmell..

user profile image
Tarık gönderdi.
13.12.2017 / 21.43

ödevim vardı sağolun

user profile image
Ayşegül gönderdi.
31.12.2017 / 10.59

Ranvier boğum sayısına göre impuls hızı değişmez yazıyor fakat boğum sayısı arttıkça hız azalmaz mı?

user profile image
brna gönderdi.
1.1.2018 / 16.40

hocam, bir nörona uyartı geldiği halde neden impuls oluşmaz

user profile image
zuhal gönderdi.
19.1.2018 / 18.41

Emeğinize sağlık.Kısa ve öz bilgiler sayesinde konuyu kavramış oldum.Emeği geçenlere bir kez daha teşekkürler.

user profile image
eylül gönderdi.
1.2.2018 / 16.53

Çok güzel bir site fakat müfredatın değişmesinden kaynaklanan hatalar var. Ranvier boğum sayısı impuls hızını etkiliyor ve burada etkilemez demişsiniz ki sorularda çokça sorulan bir kısımdır bu. Konu anlatımlarınızı çok beğeniyorum fakat bu tip bilgi yanlışları evde tek çalışırken insanı tedirgin ediyor. Güncellerseniz çok seviniriz biz de gönül rahatlığıyla portalanızdan faydalanabilelim.

user profile image
efe gönderdi.
3.2.2018 / 17.12

ranvier bogum sayısı artarsa impuls iletim hızı azalmaz mı?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
22.04.2018 / 0.23

Hem eylüle hem de efeye cevap olsun: Nöronlarda impuls iletim hızı değişmez sabittir. Yani miyelinli nöronlar yaklaşık 120m/s, miyelinsiz nöronlar ise 12 m/s sabit hızla impuls iletir. Burada miyelinli nöronlarda atlamalı iletim olduğu için ranvier boğum sayısı arttıkça hedefe ulaşma süresi uzar. Bundan dolayı sorularda ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı azalır diyoruz. Yoksa impuls iletim hızı sabittir. -Ben bunu şuna benzetiyorum. İki otobüs aynı anda kayseriden çıkıyor. ortalam 100 km/saat hızla gidiyorlar. Ama biri 2 yerde mola veriyor. Diğeri 3 yerde mola veriyor. İkisinin hızı da aynı. Fakat mola verdikleri yer (ranvier boğum gibi) sayısı farklı. 3 yerde mola veren otobüz daha geç ankaraya ulaşır. Ama hızları aynıdır.


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR