BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

SİNİR HÜCRESİNİN (NÖRONUN) YAPISI ve ÇEŞİTLERİ

-Canlıların iç çevresi ile dış çevresi arasında iletişim kurulmasını ve canlının bütünlüğünün korunmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistemler denir.

-Sinir sistemi, duyu organları ve endokrin sistemden oluşur.

 -Tüm sistemlerin amacı canlıda karalı bir iç dengi yani homeostazisi sağlamak ve korumaktır.  

- Sinir sistemi ve duyu organları ile değişen çevre şartlarına kısa sürede tepki gösterilirken hormonlarla (endokrin sistem ile) oluşan tepkiler daha uzun sürede gerçekleşir.

Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi

-İnsanlarda sinir sistemi iç ve dış ortamdan gelen uyartıları alır.

- Canlının çevresinde ışık, sıcaklık ve kimyasal maddeler

gibi uyarıcı etkileri alan duyu organlarındaki özelleşmiş hücrelere reseptör (alıcı hücreler) denir.

-Uyarılar reseptör hücrede uyartının başlamasına neden olur. -Bu uyartılar sinir hücrelerine iletilerek merkezî sinir sistemi organlarına (beyin ve omurilik) taşınır ve burada yorumlanır.

- Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen uyartılara tepki oluşturan kas ve salgı bezi gibi organlara efektör denir.

-Sinir doku nöron adı verilen sinir hücrelerinden ve glia denilen yardımcı hücrelerden oluşur.

-Glialar (nöroglia): Nöronlardan daha fazla sayıda olan yardımcı hücrelerdir. Nöronların arasını doldurur. İnsanın yaşamı boyunca çoğalabilir.

Sinir sistemindeki glia hücrelerinin görevleri

·  Nöronlara destek olmak.

·  Sinir dokunun beslenmesi, solunumu ve onarımında görevlidir.

·  Nöronların koruyucu kılıflarını oluşturmak. (Schwann hücreleri, nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıfı

üreten bir çeşit glia hücreleridir.)

·  Ortamdaki iyon konsantrasyonunu kontrol ederek nöronların metabolizmasını ve faaliyetlerini düzenlemek

·  Ara madde oluşumunda görevlidir.

·  Mikroglia adı verilen hücreler ise merkezî sinir sistemini patojenlere ve hastalıklara karşı korurlar.

Merkezî sinir sisteminde bulunan nöronlarda miyelin kılıf oligodendrosit, çevresel sinirlerde ise schwan hücreleri tarafından oluşturulur.

Sinir Hücrelerinin (Nöronların) Yapısı

- Sinir hücresine nöron da denir.

- Nöronlar içten ve dıştan gelen uyarıları alma, değerlendirme ve oluşan cevapları kas ve bezlere iletme işlevini gerçekleştirir.

-Sinir hücresinin hücre zarına nörolemma, sitoplazmasına nöroplazma denir. Bir nöron, hücre gövdesi, dendrit ve akson olmak üzere üç kısımdan oluşur.

a. Hücre gövdesi: Mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum gibi organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. İyi gelişmiş ve belirgin bir çekirdekçik içerir. Granüllü

endoplazmik retikulumun bulunduğu, mikroskopta daha koyu renkli görülen bölgeler Nissl cisimcikleri olarak adlandırılır. Hücre gövdesinde ayrıca hücre iskeletinin elemanı olan nörofibriller bulunur. Sinir hücrelerinde sentrozom bulunmaz ve sinir hücreleri bölünme yeteneklerini yitirmiştir.

b. Dentrit: Gövdeden çıkan çok sayıda ve kısa uzantılardır. Duyu hücrelerinden veya diğer nöronlardan gelen uyarıları alır ve hücre gövdesine iletir.

Dentritlerin çok sayıda olması, hücrelerin pek çok nörondan sinyal alma kapasitesini arttırır.

c. Akson: Gövdeden gelen uyartıyı taşıyan ince, uzun tek olan uzantıdır. Aksonların sonlandığı

ve dallanarak genişlediği bölge akson ucu olarak adlandırılır.

Akson uçlarından bir nörondan diğerine ya da tepki organına

uyartıların kimyasal yolla iletimini sağlayan ve nörotransmitter olarak tanımlanan maddeler salgılanır. Bu maddeler ile uyartılar diğer bir sinir hücresine veya tepki organına (efektöre) iletilir.                           

-Aksonların uzunluğu yaklaşık 1cm’den 1 m'ye kadar değişebilir. Örneğin omuriliği ayağa bağlayan aksonlar bir metreden daha uzundur.

-Aksonların sitoplazmasına aksoplazma, zarına ise aksolemma denir.

-Schwan (şıvan) hücresi: Bazı nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıfı üreten bir çeşit gliya hücreleridir.

Miyelin kılıf: Schwan (Şıvan) hücreleri (oligodendrositler) in oluşturduğu akson etrafını saran kılıftır. Etrafında miyelin kılıf bulunan aksonlara miyelinli aksonlar denir.

-Miyelin kılıf aksonun elektriksel izolasyonunu sağlayarak uyartı iletimini hızlandırır. Bu yapı bakır elektrik tellerinin etrafını saran izolasyon tabakasına benzetilebilir.

Miyelin kılıf, Schwan hücreleri arasında kesintiye uğrayarak boğumlar meydana getirir. Bu boğumlara Ranvier boğumları denir.

Sinirsel uyarılar, sadece miyelin kılıfın olmadığı boşluklarda (Ranvier boğumlarda) oluşmakta ve bir aralıktan diğerine atlayarak iletilmektedir.

Bir nöron hücre gövdesi, dendritler ve aksondan oluşur.

 

Şekil: Bir nöron hücre gövdesi, dendritler ve aksondan oluşur.

 

Nöron Çeşitleri

Nöronlar yaptığı göreve ve yapılarına göre iki şekilde sınıflandırılır.

1. Sinir hücreleri, yaptığı göreve göre duyu nöronu, ara nöron

ve motor nöron olarak gruplandırılır.

Duyu nöronları (getirici nöronlar): iç ve dış çevreden aldığı uyarıları merkezî sinir sistemine iletir. Bu nöronların dendritleri alıcı hücrelerle, aksonları ise diğer nöronlarla bağlantılıdır.

Ara nöronlar (bağlayıcı nöronlar): Duyu nöronları ile motor nöronlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Duyu nöronlarından gelen bilgileri değerlendirir ve oluşturduğu cevabı (tepkiyi) motor nöronlara iletir. Merkezî sinir sisteminde bulunur.

Motor nöronlar (götürücü nöronlar): Merkezî sinir sisteminden aldığı uyartıyı kas ya da endokrin bez gibi efektör organlara taşır. Bu sebepten bunlara götürücü sinirler adı da verilir. Dendritleri diğer nöronlarla, aksonları ise tepki organlarıyla (örn: kas) bağlantılıdır.

Uyarının nöronlar arasındaki ilerleyişi aşağıdaki gibi şematize edilebilir:

 

user profile image
Murat Muratdağı gönderdi.
4.1.2017 / 11.53

Çok teşekkür ederim sınava bi gün kala bile okusanız anlarsınız çok anlaşılır

user profile image
Gizemli Öğrenci gönderdi.
12.1.2017 / 21.38

Ergun hocam yaparda guzel olmaz mi yahu

user profile image
Ahsen gönderdi.
17.1.2017 / 15.46

Merhaba sınavda vucudun en uzun en kalın siniri n.femoralis denis Dogrumu Yanlış mi ?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
17.1.2017 / 19.6

N.FEMORALİS (L 2-3-4) : Plexus lumbalis'in en kalın dalıdır.

user profile image
Menekşe gönderdi.
9.5.2017 / 9.21

Harika bir çalışma..Tebrik ederim Hocam.

user profile image
demet özçelik gönderdi.
9.10.2017 / 12.21

hocam tesste bütün nöron çeşitlerinde schwan hücreleri ortaktır ifadesini doğru kabul etmiş.doğru bir ifade midir?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
10.10.2017 / 22.57

Sinir dokusu, nöronlarla birlikte nöronları destekleyen hücreleri (nöroglia) içeren bir dokudur. Mitozla bölünüp çoğalabilen nöroglia hücreleri oligodendrositler, Schwan hücreleri, astrositler, ependim hücreleri ve mikroglia hücrelerinden oluşur . Schwan hücresi, çevresel sinir sistemindeki nöronlarda miyelin kılıfı oluşturarak elektriksel yalıtımı sağlar. Bir başka ifade ile Schwann (Şıvan) hücreleri; nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıfı üreten bir çeşit gliya hücreleridir. Durum bu. Bu bilgilere bakarak bütün nöronlarda schwan hücreleri ortak demek çok ididalı bir genelleme gibi geliyor bana. Ayrıca miyelinsiz nöronların bulunduğunu biliyoruz. Bütün nöronlarda schwan hücreleri varsa, niçin bütün nöronlar miyelinli değil? demi.

user profile image
Fatma gönderdi.
10.11.2017 / 13.47

Hocam noron icindeki iletisimin yönü ve tek mi çift mi yönlü olduğunu Bide nöronlar arasındaki iletisimin yönü ve tek mi çift yönlü mu oldugunu söyleye bilir misiniz çok acil

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
10.11.2017 / 20.56

1. Uyartı (impuls) bir nöronda dentritten akson ucuna doğru tek yönlü iletilir. 2. Sinaps, askson-dentrit arasında ise bir akson orta kısmından uyarıldığında impuls, her iki yöne de gider. Ancak dentrit ve nöron gövdesine doğru giden impuls söner, ortadan kalkar. Çünkü dentrit ve gövdeden nörotransmittter madde salgılanmaz. Dolayısı ile diğer nörona impuls iletilemez. Nöronlar arası (Sinapslarda) iletim: Elektriksel sinapslarda iletim çift yönlüdür. daha ziyade kalp kası ve düz kas hücreleri gibi hücrelerin arasında bulunur. Böylece, organın bir yerinde meydana gelen bir değişiklik hızla organın diğer hücrelerine yayılarak, hücrelerin hep birlikte bu uyarana cevap vermesi sağlanmış olur. Kimyasal sinapslarda iletim tek yönlü (impulsu getiren nöronun akson ucundan ikinci nöronun dentritine) NOT:Merkezi sinir sisteminde bazı nöronlar arasında dentritten dentrite sinapslar gözlenir. Bu ne demektir? Merkezi sinir sisteminde impuls bir nöronun dentritinden diğer nöronun dentridine doğru geçebilir.

user profile image
Belemir gönderdi.
26.11.2017 / 15.47

Gelişimini tamamlamış bir insanın sınır hücresinin çekirdek sıvısında hangi olaylar gerçekleşir

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
14.12.2017 / 22.42

Transkripsiyon, RNA sentezi. Ribozom üretimi gerçekeleşir. Replikasyon gerçekleşmez.

user profile image
İrem gönderdi.
24.12.2017 / 2.4

Aşağıdakilerden hangisi glial hücrelerden değildir diye bir soru var ama klasik cevap olarak ne yazılabilir glial hücre olmayan hücre nedir ya da glial hücreler hangisi eğer bunları bilirsem şıktan ayırt edebilirim

user profile image
Dilek Şirin gönderdi.
25.2.2018 / 20.52

Hangi canlılarda sinir hücreleri arasında sinaps bulunmaz ? Acil hocam

user profile image
Dilek Şirin gönderdi.
25.2.2018 / 20.54

Hangi canlılarda sinir hücreleri arasında sinaps bulunmaz ? Acil hocam

user profile image
nazlı gönderdi.
26.2.2018 / 23.16

gerçekten çok işime yaradı ve çok yararlı bir sayfaymış . emeği geçen herkese teşekkür ederim :)))

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
22.04.2018 / 0.10

-Difüz (Ağsı) Sinir Sistemi: Hidralarda görülür. İlk özelleşmiş sinir sistemidir.Nöronlar arası sinaps bölgesi bulunmaz., impuls hücreden hücreye fiziksel temas bölgelerinden geçer. İmpulslar hücreler arasında zayıflayarak taşınır. Uyartının şiddeti önemlidir. Zayıf uyarana lokal şiddetli uyarana genel tepki verirler. Anlamlı tepkiler yoktur. Değişik uyarana tek tip tepki verirler. -Radyal (Halkasal) Sinir Sistemi: Medüzlerde görülür. İlk sinaps oluşumu bu canlılarda görülür ve iletim (impuls) tek yönde iletilir.


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR