BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

ETİL ALKOL ve LAKTİK ASİT FERMANTASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ETİL ALKOL FERMANTASYONU

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

Maya mantarlarında, bazı bakterilerde, bitki tohumlarında görülür.

Yoğurt bakterisinde, yeterli O2 gelmediğinde çizgili kas hücrelerinde, insanda olgun alyuvarlarda görülür.

Son ürün etil alkoldür.

Son ürün laktik asittir.

Son ürün 2C’ludur.

Son ürün 3C’ludur.

Son ürünleri organik (etil alkol) VE inorganiktir.(CO2)

Son ürünleri organiktir.

CO2 oluşur.

CO2 oluşmaz.

Kapalı ortamın gaz basıncını arttırır.

Kapalı ortamın gaz basıncını değiştirmez.

Asetaldehit oluşur.

Asetaldehit oluşmaz.

Son elektron (H+) alıcı asetaldehittir.

Son elektron (H+) alıcı piruvattır.

 

ETİL ALKOL ve LAKTİK ASİT FERMANTASYONLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. Ökaryot ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleşir.

2. Substrat düzeyinde fosforilasyon (SDF) ile toplam 4 ATP, net 2 ATP üretilir.

3. NAD+ koenzimi görev yapar.

4. Isı çıkışı olur. Ekzergonik reaksiyonlardır.

5. Hücrenin PH’ını düşürür.

6. Enzimatik reaksiyonlardır.

7. Glikoliz evresinden sonraki “son ürün oluşumu” evresinde ATP üretimi ve tüketimi olmaz.

8. NAD+ önce indirgenir sonra yükseltgenir.

9. Organik yapıda son ürünler oluşur. (Etil alkol-Laktik asit)

 

ÖNEMLİ NOT:

1.Fermantasyonda farklı maddelerin oluşma sebebi son ürün oluşumu evresinde (glikolizden sonra) görev yapan enzimlerin farklı olmasıdır.

2. Gerek etil alkol gerekse laktik asit fermantasyonlarında glikolizden sonraki aşama olan son ürün oluşumlarında ATP üretimi olmamasına rağmen bu evrenin gerçekleşmesi, piruvat birikiminin önlenmesini, NADH+H+’ların serbest kalarak tekrar kullanılmasını ve glikoliz olayının dolayısı ile ATP üretiminin sürekliliğini sağlar.

3. Fermantasyonda glikoz tam parçalanamadığı için enerjinin büyük kısmı son ürün olan etil alkol ve ya laktik asit gibi organik maddelerin yapısında kalır. Bunun için enerji verimi düşüktür.

-Canlılarda fermantasyon ile üretilebilen ürünler;

-Sütün yoğurt ya da peynir haline dönüşmesi,

-Hamurun mayalanması, boza yapımı,

-Meyve sularının alkollü içkiye dönüşmesi, etil alkol, asetik asit, laktik asit, sitrik sit, aseton ve bütanol gibi faklı maddeler bakterilerin fermantasyonu sonucu üretilir. Bu nedenle bakteri fermantasyonunun endüstride önemi büyüktür.

-Endüstriyel fermantasyon: Mikroorganizmalar yardımıyla endüstride kullanılacak gliserin, etanol, yağ asidi, süt asidi (laktik asit), süt ve alkol ürünleri gibi maddelerin üretilmesidir.

-Bunun için fermantasyon tankı kullanılır.

               

Hücresel solunum çeşitlerinin karşılaştırılması

Hücresel solunum çeşidi

Oksijen durumu

ETS durumu

Son elektron (H) tutucu molekül çeşidi

Son elektron (H) tutucu molekül adı

Anaerobik solunum

(O2’siz solunum)

Kullanılmaz

Görev yapar

İnorganik

Sülfat (SO4 –2), kükürt (So), Nitrat (NO3), CO2, Fe+3

Etil alkol fermantasyonu

Kullanılmaz

Görev yapmaz

Organik

Asetaldehit

Laktik asit fermantasyonu

Kullanılmaz

Görev yapmaz

Organik

Piruvat

Aerobik solunum

(O2’li solunum)

Kullanılır

Görev yapar

İnorganik

O2

 

 

user profile image
Mert6777 gönderdi.
22.3.2017 / 0.29

Ortamda Oksijen yok diyelim.Fermantasyon yapacağı kesin.Bu durumda neye göre etil alkol neye göre laktik asit oluşacağını anlayabiliriz ?

user profile image
Ergün ÖNAL gönderdi.
22.3.2017 / 1.0

Bunu, canlı türüne veya hücre çeşidine bakarak ayırabilirsiniz. Örneğin, maya mantarı, şarap bakterisi, bira mayası gibi organizmalar etil alkol fermantasyonu yaparken, yeterli oksijen gelmediği zaman omurgalıların çizgili kasları, yoğurt bakterileri, olgun alyuvar hücreleri de laktik asit fermantasyonu yaparlar. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Kolay gelsin...

user profile image
samet cetin gönderdi.
1.10.2017 / 12.50

mert6777 arkadaşın sorusuna ek cevap: kullanılan enzimin türüne bakarak anlayabilirsin...

user profile image
Sınava son gün çalışan... gönderdi.
6.11.2017 / 22.14

Siz muhteşem bir detaysınız...

user profile image
memet gönderdi.
7.11.2017 / 10.7

Laktik asit ve etil alkol fermantasyonunda su olusur mu?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
7.11.2017 / 21.52

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında su oluşmaz.

user profile image
berksinavvaracilyetisin gönderdi.
11.11.2017 / 19.19

Etil alkol ve Laktik asit fermantasyonlarında pivüvik asitten sonraki reaksiyonlarda ATP üretimi olmamasına rağmen bu reaksiyonlar nasıl gerçekleşmektedir?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
19.11.2017 / 19.15

Piruvatın oluşumundan sonra ATP harcanmaya gerek duyulmaz. Çünkü gerekli aktivasyon enerjisi başlangıçta harcanmıştır. Piruvat tepkimeye girebilecek aktivazyona sahiptir. Enzimlerin kontrolünde son ürün oluşuncaya kadar devam eder. Ancak piruvattan sonraki aşamada ATP üretimi olmamasına karşılık gerçekleşmesi 2 neden den dolayı önemlidir. 1. Piruvat birikimini engellemek. Ki birikirse pH sürekli düşer. 2. NADH+H+ lar yükseltgenerek tekrar glikolizde kullanılır. Böylece glikolizde kesintisiz bir şekilde ATP üretimi sağlanır.

user profile image
kübik gönderdi.
21.11.2017 / 20.20

bence çok yararlı bi sayfa Allah razı olsun tüm emekçilerindennn <3

user profile image
nisa gönderdi.
6.12.2017 / 22.51

kanser hücresi metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi laktik asit fermantasyonundan karşılarmı? karşılarsa nedeni nedir?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
14.12.2017 / 22.31

Otto Warburg,1930′lu yıllarda kanserin en temel biyokimyasal nedenini, demek ki sağlıklı bir hücreyi kanser hücresinden ayıran şeyin ne olduğunu bulmuştur. Bu, o kadar önemli bir buluştur ki, Otto Warburg‘a Nobel Ödülü kazandırmıştır. Otto Warburg‘a göre kanserin bir temel sebebi vardır. Bu da, vücudun normal hücrelerinin oksijenli solunumunun, oksijensiz – anaerobik- hücre solunumuyla yer değiştirmesidir. Warburg’un buluşu bize başka neleri anlatmaktadır? Birincisi, kanser, normal hücrelerden çok farklı bir biçimde metabolize olmaktadır. Normal hücreler oksijene gereksinim duyar; kanser hücreleri oksijenden kaçınır. Bu yüzden Hiperbarik oksijen terapisi alternatif kanser tedavisi uygulayan kliniklerde kullanılan bir yöntemdir.

user profile image
Nazlı A. gönderdi.
10.2.2018 / 17.24

Gerçekten çok faydalı bir sayfa, bu iyiliklerinizi ALLAH bir gün karşınıza çıkarır inşallah


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR