BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

KEMOSENTEZ ve KEMOSENTEZİN FOTOSENTEZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

-Bazı canlıların güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezlemesi olayına kemosente z, bu olayı gerçekleştiren canlılara da kemoototrof canlılar denir.

-Kemoototrof canlılar; azot, kükürt, demir, hidrojen bakterileri ve bazı arkebakterilerdir.

-Eğer bir canlı kemosentez yapabiliyorsa; Kesinlikle prokaryot, tek hücreli ve hücre bölünmesi ile büyümeyen, ancak çoğalan bir canlıdır diyebiliriz.

- Kemosentez sırasında enerji kaynağı olarak kullanılan inorganik maddeler:

 Amonyak (NH3), Demir (Fe2+), nitrit (NO-2), hidrojen gazı (H2), hidrojen sülfür (H2S) ve sülfür (S2).

Hatırlatma: Hidrojen sülfürü (H2S), fotosentetik bakteriler hidrojen kaynağı, kemosentetik bakteriler ise enerji kaynağı olarak kullanır.          

-Kemosentez iki reaksiyon basamağından oluşur.

I. aşama ile kimyasal enerji kazanılır.

II. aşmada ise bu kimyasal enerji ile besin sentezlenir.

-Azot bakterilerinin kemosentezi:

-Azot, tüm canlıların gereksinim duyduğu ana elementlerden biridir.

 -Toprakta azot genellikle NH3 (amonyak), NH4+(amonyum),  NO2- (nitrit) ya da NO3- (nitrat) bileşikleri şeklinde bulunur.

-Bitki ve hayvanların azotlu organik atıkları çürükçül (saprofit) organizmalar tarafından parçalanarak amonyak (NH3) açığa çıkarılır. Bu olaya pütrifikasyon (çürüme) denir.

Fakat NH3 bitkiler ve diğer canlılar için emilime ve kullanıma uygun değildir. Yani azotun ya NO2- ya da NO3- bileşikleri hâlinde toprakta bulunması gerekir. Tam bu noktada bitkilerin imdadına Nitrosomonas adı verilen bir tür bakteri yetişir. Bu bakteri topraktaki amonyağı nitrite dönüştürür. Nitrobacter adı verilen diğer bakteri türü ise nitriti nitrata yükseltger. Bu olaya nitrifikasyon denir.

-Bu sırada açığa çıkan elektronları ETS'den geçirir ve ATP üretir. Bu ATP'nin bir kısmı NADPH oluşumunda kullanılır. Sonuçta ATP ve NADPH kullanarak CO2 ve H2O'yu glikoza dönüştürür.

NOT: Kemosentez sonucunda üretilen oksijen, atmosfere verilmez. Yine kemosentetik canlılar tarafından kullanılır. Dolayısı ile kemosentetik canlıların atmosfer oksijeninin dengelenmesi noktasında bir katkıları yoktur.

-Kemosentez yapan demir bakterileri Fe+2 iyonunu Fe+3 iyonuna oksitler. Bu sırada açığa çıkan enerji ile besin üretilir.

-Kükürt bakterilerinin kemosentezi:

Kükürt bakterileri H2S gibi kükürtlü bileşikleri oksitleyerek kimyasal enerji elde eder ve tepkime sonunda açığa çıkan enerji CO2 ve H2O'nun glikoza dönüştürülmesinde kullanılır.

-Bazı arkebakterilerin kemosentezi:

Kemoototrof olan bazı arkebakteriler çürümekte olan maddeler üzerinde, bataklık gibi oksijeni az olan ortamlarda metan gazı üretir. Bu arkebakterilere metanojenler denir.

-Metanojenler metan gazı üretiminde açığa çıkan enerji ile besin üretir.

-Bazı bakteriler de metan gazını oksitiyerek organik besin üretmek için gerekli enerjiyi sağlar.

ENDÜSTRİDE METANOJENLERDEN YARARLANMA ALANLARI

-Biyoyakıt (biyogaz) ve gübre gibi ürünlerin elde edilmesinde,

-Çöplerin ayrıştırılmasında yararlanılır.

-Ürettikleri metan gazından, arıtma sistemlerinde ve sanayide enerji kaynağı olarak yararlanılır.

-Metan gazının sıvılaştırılması ile elde edilen yakıt seraların ısıtılmasında, çiftlikteki makinelerin çalıştırılmasında kullanılır.

-Biyogaz üretimi sırasında oluşan amonyak ve fosfatça zengin yan ürünler toprak gübresi ve hayvan yemi olarak kullanılır.

-Metanojenlerin dirençli enzimleri kalitesi düşük metal madenlerin işlenebilir hale getirilmesinde, zehir etkilerinin azaltılmasında, metal bulaşmış suların arıtılmasında yararlanılır.

FOTOSENTEZ-KEMOSENTEZ KARŞILAŞTIRMASI

FOTOSENTEZ

KEMOSENTEZ

Klorofili bulunan canlılar yapar.

Sadece bazı bakteriler ve arkebakteriler yapar.

Prokaryot ve ökaryot canlılar yapabilir.

Sadece prokaryot canlılar yapar.

Işık enerjisi kullanılır

Kimyasal enerji kullanılır.

Enerji kaynağı güneş

Enerji kaynağı Fe2+, NO-2, H2S ve S2 gibi inorganiklerdir.

Hidrojen kaynağı olarak H2O, H2S veya H2 kullanılır.

Hidrojen kaynağı olarak H2O kullanılır.

Doğal şartlarda gündüz gerçekleşir.

Doğal şartlarda gece ve gündüz gerçekleşebilir.

Klorofil gereklidir.

Klorofile gerek yoktur.

O2 üretilebilir.

O2 hem üretilebilir hem de tüketilebilir.

Atmosfere O2 verilebilir.

Atmosfere O2 verilmez.

FOTOSENTEZ ve KEMOSENTEZİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenir.

2. CO2 tüketilir. (CO2 özümlemesi yapılır.), O2 üretilir.

3. ATP sentezlenir.

4. Enzimatik reaksiyonlarla gerçekleşir.

5. ETS görev yapar.

6. Oksijensiz ortamlarda gerçekleşebilirler.

KEMOSENTEZİN ÖNEMİ

1. Kemosentez, amonyak (NH3) , hidrojen sülfür (H2S)  gibi işe yaramaz gibi görünen, biriktiğinde çevre kirliliğine neden olan zararlı zehirli maddeleri işe yarar ve hale getirir.

2. Azotlu bileşikleri bitkilerin alabileceği azot tuzlarına dönüştürür.

3. Başta azot döngüsü olmak üzere doğadaki madde döngülerinde önemli bir role sahiptir.

4. Kemosentetik bakteriler kemosentez ile kendi besinini üretirken azotlu bileşiklerin toprakta tutulmasını sağlar.

5. Doğadaki biyolojik dengenin korunmasında önemli bir role sahiptir.

 

user profile image
Tayfun gönderdi.
2.11.2016 / 12.48

Çok güzel bir sunum olmuş Allah razı olsun

user profile image
umut gönderdi.
21.12.2016 / 21.39

Bu makaleyi kim hazırladıysa ellerinden öpüyorum iyi sevap işledi. Mütiş olmus.

user profile image
emirhan gönderdi.
12.1.2017 / 4.44

Hidrojen kaynağı olarak H2O, H2S veya H2 kullanılır.Fotosentez için yanlış bir cümle.

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
12.1.2017 / 19.16

Sayın emirhan fotosentez ve kemosentezde üretilen C6H12O6 nın yapısına katılan C ve Oksijen, CO2'den gelir. H ise su kullanılmış ise H2O'dan, H2S kullanılmış ise H2S'den sadece H2 kullanılmış ise H2'den gelir. Dolayısı ile glikozun H kaynağı bu moleküller olmuş oluyor. Bundan dolayı bu moleküller için "H kaynağı" olarak kullanılır ifadesi dogru olmaz mı? Peki sizce n edemek lazım ? Bu ifade bu konu ile ilgili bir tarama yaparsanız bir çok kaynakta da karşısınıza çıkacaktır. Teşekkür ederim.

user profile image
civan gönderdi.
5.2.2017 / 6.27

CANLILIK VE ENERJİ FOTOSENTEZ SOLUNUMDA BAYA BİŞEYLER KALDIRILDI DİYE BİLİYORUM.BU KONU 2017 MÜFREDATINDAKİNE UYGUNMU ?

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
11.2.2017 / 14.54

Evet tüm konular yeni müfredata uygun hazırlandı.

user profile image
hilal gönderdi.
11.2.2017 / 12.28

kemosentez sınucunda oksijen oluşmaz diye biiiyorum yanlış mıdır

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
11.2.2017 / 15.8

Kemosentezde oksijen üretilir. Bundan süpheniz olmasın. Bu doğru bir bilgidir. Ancak üretilen bu oksijen atmosfere verilmez. Tekrar inorganik maddelerin oksidasyonu için kullanılarak kimyasal enerji sağlanır. Onun için kemosentezin atmosfer oksijenine katkısı yoktur diyoruz.

user profile image
evren gönderdi.
15.4.2017 / 13.50

MÜTHİŞ

user profile image
Gamze gönderdi.
17.5.2017 / 22.4

Çok teşekkürler cok güzel sunum olmuş.

user profile image
Zehra gönderdi.
12.6.2017 / 23.1

Çok faydalı bir yazı olmuş.Kapsamli bi yazi ariyordum.Cok teşekkürler.

user profile image
Betül gönderdi.
21.9.2017 / 12.28

Hocam kemosentez de NAD mı NADP mi görev alıyor.Birkaç kaynakta NAD on görev aldığını söylüyor.Teşekkürler

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
21.9.2017 / 23.1

Haklısınız kaynaklarda dediğiniz gibi farklı yer alıyor ancak fotosentezde olduğu gibi kemosentezde de NADP nin görev yaptığı genel kabul görür.

user profile image
Göktuğ gönderdi.
9.10.2017 / 18.16

Efsane bi site keşke geçen sene farketseydim

user profile image
Enduluslu gönderdi.
11.10.2017 / 20.1

Filiz hocam eğer okuyorsanız burayı bütün sınıf buradan çalıştı bence bir yorum ekleyin

user profile image
Filiz gönderdi.
14.10.2017 / 23.9

Okudum oğlum, güzel site gerçekten

user profile image
filiz hoca reel gönderdi.
13.11.2017 / 21.33

filiz adlı şahıs yalan söylemeyin gerçek filiz hoca benim endülüslü seninle yarın okulda görüşeceğiz

user profile image
Alçin gönderdi.
18.11.2017 / 19.20

Her zaman, biyoloji ders notları için böyle bir site aramıştım, sonunda buldum. Arkaplandaki mor renk oldukça güzel olmuş, sitenin tasarımına bayıldım. Yazılar net, anlaşılır olmuş, görsellerle desteklenmiş. Sitede her şey çok harika olmuş. Her şey için teşekkürler.

user profile image
yusuf gönderdi.
20.12.2017 / 17.18

Hem fotosentez hem de kemosentez yapan canlılar var mıdır ?

user profile image
duygu gönderdi.
24.12.2017 / 19.44

kemosentez ve fotosentez sırasında ATP hidrolizi gerçekleşir mi

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
22.04.2018 / 0.1

Hem fotosentez hem de kemosentez yapan canlının keşfedildiği söyleniyor. Ancak bilimsel kaynaklara geçmediği için soruları çözerken bir canlı ya fotosentez ile ya da kemosentez ile ototroftur diyoruz. Yani aynı zamanda ikisini birlikte gerçekleştiren canlı yoktur diyoruz.

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
22.04.2018 / 0.2

Eet hem kemosentesde hem de fotosentezde ATP hidrolizi (defosforilasyon) vardır.


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR