BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

457331

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

522425

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

223796

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

160029

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

186520

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

134224

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

136493

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

284943

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

280236

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

120500

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

493426

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

496262

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

290230

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

403647

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

62311

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

254705

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

280661

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

134417

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR