BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

90147

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

98417

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

22455

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

17535

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

16924

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

13809

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

13259

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

46472

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

21935

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

13129

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

53462

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

84545

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

39530

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

58437

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

6219

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

19035

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

23021

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

13162

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR