BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

29010

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

16542

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

4331

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

3537

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

3069

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

2548

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

2521

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

8095

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

2618

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

2043

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

6908

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

8076

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

3494

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

4247

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

892

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

1941

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

2370

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

1731

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR