BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

119258

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

125374

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

29958

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

23911

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

23748

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

18594

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

18968

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

58464

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

28335

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

17666

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

69052

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

104429

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

50332

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

78238

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

9317

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

27251

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

37985

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

20834

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR