BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

218763

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

259576

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

71899

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

54730

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

64419

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

45973

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

46854

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

131159

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

82776

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

43945

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

180520

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

228035

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

114471

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

174856

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

21789

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

80250

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

115604

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

48410

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR