BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

108961

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

118109

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

27169

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

21704

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

21328

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

16788

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

17061

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

54522

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

26091

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

15942

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

63394

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

97813

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

46555

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

72317

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

8070

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

24337

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

32933

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

18101

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR