BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

516117

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

592996

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

265109

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

192119

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

218655

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

158269

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

160140

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

326206

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

332573

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

143868

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

570679

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

563892

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

341825

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

466810

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

72814

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

298255

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

329924

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

158251

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR