BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

293573

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

340768

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

117409

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

88674

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

102843

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

73992

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

73605

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

173534

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

134358

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

64326

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

247007

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

288135

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

149875

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

217216

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

32687

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

114068

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

152775

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

68346

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR