BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

63353

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

62397

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

14220

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

11461

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

10701

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

8908

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

8610

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

28703

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

12745

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

7777

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

28390

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

39267

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

15169

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

16980

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

3124

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

7019

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

9413

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

6262

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR