BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

177115

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

209893

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

53502

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

41953

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

47926

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

34015

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

34816

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

94177

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

55201

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

31197

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

111930

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

150276

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

73468

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

108933

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

15025

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

44650

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

65830

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

32673

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR