BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

407714

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

467647

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

191942

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

136981

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

159750

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

115105

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

115400

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

246383

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

239400

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

99809

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

410382

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

427324

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

240538

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

341885

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

52432

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

206740

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

234239

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

112317

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR