BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

579982

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

676050

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

317870

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

233047

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

259518

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

189366

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

185263

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

374066

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

398916

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

171697

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

661830

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

633891

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

398637

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

535312

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

84515

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

349051

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

386431

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

184785

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR