BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

147824

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

150897

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

39307

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

31438

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

31299

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

24092

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

24400

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

70060

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

35797

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

22354

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

83513

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

119677

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

59266

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

89776

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

12259

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

34153

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

46762

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

26225

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR