BİYOLOJİ PORTALI

Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konuları

349201

YENİ Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

404511

YENİ Hücresel Yapı (Canlıların Ortak Özellikleri-1)

152673

YENİ Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

112040

YENİ Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

130118

YENİ Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

95733

YENİ Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

94414

YENİ Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

212353

YENİ Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

199704

YENİ Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

83811

YENİ Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

344790

YENİ Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

375802

YENİ Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

207262

YENİ Proteinler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-3)

295113

YENİ Enzimler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-4)

43330

YENİ Obezite, Diyabet ve İnsülin Direnci (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-5)

167879

YENİ Vitaminler (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-6)

201535

YENİ Nükleik Asitler (DNA ve RNA) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-7)

92373

YENİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Tri Fosfat) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-8)

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR